Banner

Aandachtspunten aangifte IB 2019

2 maart 2020 | Door:  Mike van der Wekken

De start van de aangifteperiode is weer begonnen. Vanaf maart 2020 is het mogelijk om de aangifte Inkomstenbelasting 2019 in te vullen en in te dienen bij de Belastingdienst. Uiteraard staan wij je dit jaar ook weer bij om u hierbij te helpen. 

Termijnen 

Vanaf 1 maart 2020 is het mogelijk om de aangifte 2019 in te dienen en deze aangifte moet normaal gesproken voor 1 mei 2020 ingediend zijn. Het is verstandig om twee weken te wachten, zodat de software van de Belastingdienst optimaal is aangepast aan eventuele fouten. Als de aangifte voor 1 april is ingediend, stuurt de Belastingdienst voor 1 juli bericht. Voor al onze klanten vragen wij uitstel aan, wat betekent dat de aangiftetermijn loopt tot 1 mei 2021. 

VIA 

De vooraf ingevulde aangifte (VIA) is een hulpmiddel van de Belastingdienst voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019. De VIA bevat de gegevens die de Belastingdienst van verschillende organisaties heeft ontvangen en betrekking hebben op jouw belastingaangifte. Controleer deze gegevens altijd goed. Ook bij Alfa kunnen we jouw VIA gebruiken. Daarvoor gebruiken wij een VIA machtiging. Hiermee kunnen wij jouw VIA inlezen en gebruiken om de belastingaangifte in te vullen. Heb je een VIA machtigingsbrief ontvangen, activeer deze dan direct via www.alfa.nl/via of verstrek de brief aan jouw adviseur, zodat de machtiging tijdig wordt geactiveerd. Heb je deze brief niet meer, dan kunnen wij de machtigingscode opnieuw aanvragen. 

Woning 

Eigen woning 

Voor de belastingaangifte 2019 wordt de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld in 30jaar afgebouwd (wet Hillen). Dit houdt in dat als je geen hypotheek op jouw eigen woning hebt of minder rente betaalt dan het eingenwoningforfait, je vanaf dit jaar belasting gaat betalen over jouw waarde van de eigen woning. 

Voorbeeld: 

Je hebt een eigen woning met WOZ-waarde 2019 van € 350.000. Je hebt geen hypotheek op deze woning. Ten opzichte van 2018 betaal je maximaal € 4 extra belasting. Over 30 jaar zal dit een bedrag zijn van ongeveer € 1.000 dat je per jaar betaald. 

Monumentenaftrek 

Per 1 januari 2019 is de monumentenaftrek afgeschaft. De kosten voor het onderhoud aan een monumentenwoning kun je daarom niet meer aftrekken in jouw aangifte. Het is wel mogelijk om vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020 woonhuissubsidie aan te vragen over de gemaakte kosten in 2019. Via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan een aanvraag digitaal worden ingediend (www.cultureelerfgoed.nl). Deze subsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Starters woningmarkt 

Net zoals het aangiftejaar 2018, gaat de Belastingdienst ook voor de aangifte 2019 extra controleren op aftrekbare financieringskosten eigen woning en hypotheekverhogingen. Het betekent namelijk niet dat altijd alle rentekosten aftrekbaar zijn die in de VIA zijn benoemd. Wij helpen je graag om dit juist in te vullen. 

Studiekosten 

Scholingsuitgaven kunnen in de belastingaangifte als aftrekpost worden opgegeven. Dit is alleen mogelijk als er geen recht is op studiefinanciering. Hieronder valt ook het recht om te mogen lenen bij DUO. Heb je geen recht op studiefinanciering, dan moet de studie wel gericht zijn op een (toekomstig) beroep en moet sprake zijn van een leertraject. Deze aftrekpost wordt vanaf 2022 omgezet in een subsidie. 

Resultaat overige werkzaamheden 

Verdien je inkomsten die niet onder jouw loon of winst uit onderneming vallen, dan kan het zijn dat dit wel moet worden opgegeven in de aangifte Inkomstenbelasting. Deze werkzaamheden vallen dan in box 1 onder de overige werkzaamheden. Hier geef je alle inkomsten uit overig werk op inclusief onkostenvergoedingen. De kosten die direct te maken hebben met deze inkomsten mag je hiervan aftrekken. Met betrekking tot de kosten gelden nog wel specifieke beperkingen. 

Vragen? 

Naast bovengenoemde aandachtspunten is elke situatie uniek en vereist een persoonlijke aanpak. Heb je over de belastingaangifte nog vragen of spelen er andere zaken? Neem dan gerust contact op met uw (fiscaal) adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.  

Mike van der Wekken

Mike van der Wekken

Fiscaal adviseur

088 2533240 | mvdwekken@alfa.nl


Meer over Mike