Banner

Zorgbonus zorgprofessionals - aanvragen tot en met 6 november 2020

7 oktober 2020

Zorgaanbieders kunnen aan zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor de bestrijding van COVID-19 een netto-zorgbonus van € 1.000 per zorgprofessional uitkeren. Het gaat bijvoorbeeld om verpleegkundigen die werken op de IC of in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook om schoonmakers. Zorgaanbieders kunnen van 1 oktober tot en met 6 november 2020 subsidie aanvragen voor de uit te keren zorgbonussen. Wat zijn de voorwaarden en de mogelijkheden?

Hoe hoog is de bonus?

De bonus is € 1.000 netto per zorgprofessional. Bij de subsidieverlening aan de zorgaanbieder wordt de eindheffing vergoed die de zorgaanbieder moet afdragen. Zie hierna bij ‘Fiscaal’.

Wanneer aanvragen?

Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen in de periode 1 oktober 2020 tot en met 6 november 2020 bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Wie krijgt de zorgbonus?

De bonus wordt toegekend voor werknemers, zzp-ers en uitzendkrachten die zich in de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Er gelden inkomensgrenzen. Bij een voltijd-functie mag de zorgprofessional geen hoger inkomen hebben dan 2 keer modaal (€ 73.000). Voor uitzendkrachten, gedetacheerden en ingehuurde zzp-ers gelden maximum-uurtarieven.

Voor wie wel en voor wie niet?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die in aanmerking komen en een overzicht van beroepen, functies en functiegroepen die niet in aanmerking komen voor de bonus.  

De zorgaanbieder (werkgever/opdrachtgever) kan aan medewerkers deel uitmaken van een uitgesloten functie(groep) maar die wel actief hebben bijgedragen aan de bestrijding van corona, besluiten toch een bonus uitkeren. Uiteraard moet wel aan de voorwaarden van de regeling zijn voldaan.

Voorwaarden en veelgestelde vragen:

De voorwaarden vind je op Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. De subsidievoorwaarden staan toegelicht in de Handreiking Zorgbonus COVID-19. Zie ook de veelgestelde vragen op ‘FAQ Zorgbonus zorgprofessional’

Fiscaal

De bonus is een eindheffingsbestanddeel waarvoor de zorgaanbieder/werkgever 80%  eindheffing moet afdragen, voor zover alle aangewezen vergoedingen en verstrekkingen hoger zijn dan de vrije ruimte. De eindheffing voor ingehuurde zzp-ers is 75%.

Administratie en verantwoording

De ontvangen subsidie moet worden verantwoord aan de hand van een administratie die gedurende 10 jaar wordt bewaard. Afhankelijk van de omvang van de aangevraagde subsidie, moet de zorgprofessional meer of minder verantwoording afleggen.

Vragen over de zorgbonus?

Ben jij zorgaanbieder? Jouw (salaris)adviseur bij Alfa helpt je verder. Ben je zzp-er, werknemer of uitzendkracht, stel dan jouw vragen aan jouw adviseur bij Alfa. Nog geen klant, neem dan contact op met Onno Clous via oclous@alfa.nl of 088 2531678.