Banner

Relatief nieuwe wet kan werkgever aardig bedrag opleveren

6 april 2018 | Door:  Marina de Wit

In 2016 is de Wet Tegemoetkoming Loondomein (Wtl) in het leven geroepen. René Hoogeveen, sinds 1 januari personeelsadviseur bij Alfa wil bestaande en nieuwe klanten graag nog beter ondersteunen op de telkens wijzigende wet en regelgeving binnen het speelveld van de Sociale Verzekeringen. Met deze relatief nieuwe wet kon hij de afgelopen weken gelijk aan de slag en inderdaad: de eerste bevindingen resulteren in leuke extraatjes voor zowel de klant als Alfa.

Wat is de Wet Tegemoetkoming Loondomein (Wtl)?

De wet bestaat onder andere uit:
1) vanaf 1 januari 2017 geldt het lage-inkomensvoordeel (LIV): een nieuwe,  jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers.
2) vanaf 1 januari 2018 geldt het loonkostenvoordeel (LKV): een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

René licht toe: “In het LKV is veel gewijzigd ten opzichte van vorig jaar toen de premiekorting nog van toepassing was. Zo komt het LKV in plaats van de premiekorting en heeft meer voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat er binnen drie maanden een doelgroep verklaring moet worden aangevraagd om überhaupt in aanmerking te komen. Daarnaast is een aanvraag met terugwerkende kracht niet meer mogelijk.”

Alle personeelsadviseurs hebben hun loonklanten via een persoonlijke mailing benaderd om ze op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Het gaat om een paar duizend klanten. Vervolgens hebben we ze na gebeld om te kijken of we aan tafel konden. Een extra dienstverlening die we natuurlijk niet willen laten schieten! Als je je klant kunt triggeren wat er speelt binnen de sociale verzekeringswereld, kan het mogelijk extra dienstverlening opleveren.

Wat levert het de klant op?

“Dat kan een behoorlijk bedrag zijn. Recent was ik bij een klant, een bloemenkweker en hebben we samen de uitvraagbrief voor een medewerker ingevuld. Deze medewerker kwam vanuit een WW situatie in dienst en voldeed ook aan de leeftijdsvoorwaarde. Uiteindelijk heeft deze situatie de klant 18.000 euro opgeleverd!”, aldus René.

En hoe zit het met het LIV?

Voor het lage inkomensvoordeel kun je als werkgever ook in aanmerking komen. “Het uurloon van een medewerker mag in dat geval niet meer dan 12,08 euro zijn en er moeten gemiddeld 1248 verloonde uren per jaar zijn gewerkt. Een werkgever kan dan 1000 of 2000 euro terug ontvangen van de belastingdienst.”

Controleren vooraankondigingen UWV

Vanaf 5 maart hebben 94.000 werkgevers een vooraankondiging vanuit het UWV ontvangen met betrekking tot het LIV. Het bedrag van deze vooraankondiging wordt in september gestort. René vervolgt: “Het gaat dus om een flink aantal. Nu zijn we in den lande druk bezig om klanten te benaderen van wie wij constateren dat ze mogelijk werknemers hebben rondlopen die hiervoor in aanmerking komen. Wij controleren of de beslissing vanuit het UWV klopt. Hiervoor hebben we nog tot 1 mei de tijd.” Voor werkgevers is het LIV een stimulans om werknemers met lage inkomens een werkplek te bieden.

Nog meer voorbeelden

Rene: “Bij een retailer bleek uit een check in het doelgroepregister dat er een werknemer in stond die niet in beeld was. Aangezien deze werknemer in 2016 in dienst was gekomen en nog in dienst was in 2017, was hier een mogelijke premiekorting voor de klant van maximaal 4.000 euro. Bij het bezoek aan een textieldrukker kwamen we  erachter dat een aantal werknemers die in het doelgroep register stond ook langdurig ziek is geweest. Daar werknemers in het doelgroep register ook recht hebben op ziekengeld via het UWV, hebben we samen met de werkgever de ziekteperioden doorgenomen en beoordeeld of de eventuele boete opweegt tegen de toegekende ziektewet. Dit bleek in een geval om een ziekteperiode  te gaan van ruim vier maanden waar het gewin voor de werkgever misschien wel 5.000 euro kan worden.”

Neem contact op met jouw Alfa-adviseur van Salaris en Personeel voor meer informatie of lees het laatste nieuws over salaris en personeel

Marina de Wit

Marina de Wit

Directiesecretaresse

088 2531149 | Directiesecretaresse


Meer over Marina