Banner

Wil je meehelpen aan een soepele btw-aangifte in april?

23 maart 2020 | Door:  Marco Vermin

Wij hopen dat het goed gaat met jou en je naasten. Een paar maanden geleden konden we ons nog niet voorstellen dat het coronavirus zo’n impact zou hebben op onze samenleving en op ons als individu. Veel ondernemers staan hierdoor nu voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd moeten heel praktische zaken gewoon doorgaan, zoals tijdige btw-aangifte. We hebben er begrip voor dat je nu wellicht met heel andere zaken bezig bent, die meer prioriteit hebben – maar ook dit moet geregeld worden.

Verzoek

Ook bij Alfa werken we op dit moment anders dan normaal. Alle vestigingen zijn wel open, maar de bezetting is bewust minimaal. De meeste medewerkers werken vanuit huis. En klantgesprekken vinden bij voorkeur telefonisch of via videobellen plaats. Dat kan gelukkig ook, omdat vrijwel alle geautomatiseerde systemen online benaderd kunnen worden. Dat laat onverlet dat de maand april voor de deur staat – standaard een erg drukke periode in verband met de btw-aangiftes. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de situatie er volgende maand zal uitzien. Misschien kunnen we dan alweer wat vrijer bewegen, maar er kunnen ook meer beperkingen bijgekomen zijn. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen hebben we een dringend verzoek: wil je de stukken voor de btw-aangifte zo spoedig mogelijk bij ons aanleveren? Dit helpt ons om de werkzaamheden gemakkelijker in te plannen en de zaken beter te organiseren.

Aanlevering fysieke documenten

Wil je fysieke documenten aanleveren voor de btw-aangifte? Dat is geen probleem: alle vestigingen van Alfa zijn gewoon open.  Als je van tevoren telefonisch contact opneemt met je kantoor, ben je dus gewoon welkom. Zo kunnen we de ontvangst van de stukken beter plannen en spreiden. Volg daarbij ook de hygiëne aanwijzigingen van onze medewerkers. We hebben  er bewust voor gekozen om op onze vestigingen te werken met een minimumaantal medewerkers. Daarbij respecteren we de voorschriften van het RIVM. Verhinderen je omstandigheden het om de fysieke documenten aan te leveren? Neem dan even contact op met je klantbeheerder voor een oplossing.

Aanlevering digitale data

Maak je gebruik van een van onze digitale systemen, zoals Agrinota, eVerbinding of Beta? Ook in dat geval waarderen we het enorm als je de stukken zo vroeg mogelijk aanlevert. Ditzelfde verzoek geldt ook ten aanzien van de periodieke cijfers voor het Alfa Management Paneel. De vorige crisis heeft ons geleerd dat snel en goed inzicht in de cijfers helpt om in een moeilijke tijd de juiste keuzes te maken. Je bewijst jezelf (en ons) een dienst door deze zo spoedig mogelijk aan te leveren. Je klantbeheerder neemt direct contact op zodra de cijfers gereed zijn.

Tip: uitstel belastingbetaling

Voor alle duidelijkheid: de Belastingdienst heeft een vereenvoudigde procedure opgesteld om drie maanden uitstel te krijgen voor het betalen van belasting. Let op: ondanks deze belastingvrijstelling moet je wél aangifte doen! Neem contact op met je klantbeheerder als je nog geen gebruik gemaakt hebt van deze faciliteit.

Namens alle medewerkers van Alfa wil ik je bij voorbaat danken voor de medewerking. Op deze manier helpen we elkaar de crisis door!

Marco Vermin

Marco Vermin

Lid Raad van Bestuur

088 2531000 | mvermin@alfa.nl


Meer over Marco