Banner

Wijzigingen vergroeningseisen 2019

4 maart 2019 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Naast de basispremie voor betalingsrechten ontvang je ook een vergroeningspremie, mits je aan de voorwaarden voldoet. Bestaat je subsidiabele landbouwareaal uit meer dan 75% grasland of is je bedrijf geheel biologisch? Dan ben je vrijgesteld van de vergroeningseisen waardoor je de premie geheel ontvangt. Ben je niet vrijgesteld, dan moet je aan bepaalde vereisten voldoen. Daarbij zijn twee onderdelen van belang: gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied.

Gewasdiversificatie

In deze vergroeningseis is niets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Heb je meer dan 10 ha bouwland, dan moet je minimaal 2 verschillende gewassen telen. Je grootste gewas mag maximaal 75% zijn van het totale bouwland. Heb je meer dan 30 ha bouwland, dan moet je minimaal 3 verschillende gewassen telen. Je grootste gewas mag maximaal 75% zijn, en de twee grootste gewassen bij elkaar mogen maximaal 95% zijn van je totale bouwland oppervlakte.

Ecologisch aandachtsgebied

Het Ecologisch aandachtsgebied (EA) is van toepassing als je meer dan 15 ha bouwland hebt. Minimaal 5% van je bouwland moet dan als EA worden ingezet. Je kan bijvoorbeeld een vanggewas inzaaien, gras onderzaaien bij de hoofdteelt op bouwland of bepaalde landschapselementen inzetten zoals (akker)randen of houtwallen. Voor landschapselementen is er wel een maximale breedte of oppervlakte die kan meetellen voor EA.

Vanaf 2019 zijn er drie nieuwe mogelijkheden om EA in te zetten vanuit de Algemene Lijst:

De instandhoudingsperiode voor alle vanggewassen is 8 weken. Bij onderzaai gaat de termijn van 8 weken in op het moment dat het hoofdgewas is geoogst, maar begint op z’n vroegst op  15 juni. Je mag in die periode van 8 weken geen gewasbeschermingsmiddelen op de betreffende percelen gebruiken, en ook het zaaizaad mag niet gecoat of ontsmet zijn. Bij een mengsel geef je het gewas op dat overheerst in het mengsel.

Niet voldoen aan de vergroening

Kan of wil je niet voldoen aan (één van) de vergroeningseisen, dan volgt een sanctie. Je krijgt in ieder geval je premie voor gewasdiversificatie of ecologisch aandachtsgebied niet uitgekeerd, en daar bovenop wordt je basispremie nog gekort. Ga daarom goed na wat in jouw specifieke situatie mogelijk en/of wenselijk is met betrekking tot de vergroeningseisen.

Vragen?

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia