Banner

Wijzigingen in de gemeenschap van goederen is bijna een feit

19 april 2017 | Door:  Joost Blom

Eerder hebben wij hier al over bericht en nu is het een feit geworden: de vertrouwde huwelijksgoederen gemeenschap gaat wijzigen. Deze nieuwe wet gaat alleen gelden voor nieuwe huwelijken. Voor bestaande huwelijken verandert er niets. De regering wil de nieuwe wet in werking laten treden op 1 januari 2018.

Wat houdt de wetswijziging in

De aangenomen wet bepaalt nu dat niet alle goederen en schulden in de gemeenschap van goederen vallen. Wil je daarvan afwijken, dan moet je nog steeds bij de notaris huwelijkse voorwaarden maken.

De goederen die niet in de gemeenschap vallen zijn:

Zoals hiervoor al aangegeven geldt: zijn de partners voor het aangaan van het huwelijk al gezamenlijk eigenaar van bepaalde goederen, dan vallen deze in de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan samenwoners die een huis hebben gekocht voor het huwelijk. Doordat het huis dan in de gemeenschap valt, zijn de partners ook ieder voor de helft eigenaar. Ook al was bijvoorbeeld de eigendomsverhouding voor het huwelijk 60% voor de één en 40% voor de ander. Ditzelfde geldt ook voor de schulden die beide partners gezamenlijk hadden voor het huwelijk (bijvoorbeeld de hypotheekschuld op de woning waarvan ze gezamenlijk eigenaar zijn).

Ook wijzigt de bewijsregel die wordt gebruikt om aan te tonen wie eigenaar is van goederen en/of schulden. De regel wordt heel eenvoudig: wie stelt, die bewijst. Stelt de ene partner dat bijvoorbeeld de auto privé-eigendom is? Dan moet die partner dat ook zelf aantonen. Kan hij dit niet, dan is de auto gemeenschappelijk eigendom. Het is dus belangrijk om altijd een goede administratie bij te houden als er privégoederen zijn.

Verrekenregels

In de wet staat al sinds jaar en dag een artikel dat bepaalt dat als je iets koopt en daar voor meer dan de helft van de koopsom privé geld van je partner gebruikt, dit goed dan ook eigendom wordt van je partner. Dit terwijl jij het gekocht hebt en eventueel zelfs op naam hebt staan (bijvoorbeeld een auto). Dit is te voorkomen door bijvoorbeeld een geldlening met je partner te sluiten.

Door de nieuwe wetgeving zal het privé vermogen van de beide partners in de toekomst groter zijn dan nu het geval is. Het zal dan ook vaker gebeuren dat er goederen gekocht worden met privé geld van de andere partner. Belangrijk is dan dat goed te regelen. Ook zal het dan dus heel belangrijk zijn dat de geldstromen goed geadministreerd worden. Een goede administratie zorgt er voor dat je in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan.

Is afwijken mogelijk?

Ja, afwijken is natuurlijk mogelijk. Het is dan wel noodzakelijk om voor het huwelijk wordt aangegaan naar de notaris te gaan en huwelijkse voorwaarden op te maken.

Geldt de nieuwe wet ook voor bestaande huwelijken?

Nee, de nieuwe wet geldt niet voor huwelijken die al bestaan voordat de wet in werking treedt. Voor die huwelijken blijft het ‘oude’ recht gelden. Dus alleen voor huwelijken die gesloten worden na 1 januari 2018 gaat de nieuwe wet gelden.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer over dit onderwerp weten, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze juristen. Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Joost Blom

Joost Blom

Juridisch adviseur


Meer over Joost