Banner

Wettelijke betalingstermijn factuur verstreken? Handel als volgt!

4 december 2018 | Door:  Rohalt Janssens

Nadat je goederen of diensten hebt geleverd, wil je ook graag betaald worden voor je levering. Soms is dat een kwestie van gelijk oversteken via een cash betaling. Soms lever je op rekening. Je wilt natuurlijk dat je factuur ook betaald wordt. Liefst binnen een acceptabele periode. Wat zijn de wettelijke regels van betalingstermijnen en wat kun je er zelf aan doen om spoedig betaald te worden?

Wettelijke maximale betalingstermijn

Spreek met je afnemers (debiteuren) een betalingstermijn af. Dit leg je veelal vast in je algemene voorwaarden of in een overeenkomst met je afnemer. De betalingstermijn is wettelijk gemaximeerd voor overheid en andere bedrijven. Overeenkomsten die voorzien in een langere termijn kunnen nietig verklaard worden. Zie voor nadere informatie onze eerdere bijdrage “betalingstermijnen van langer dan 60 dagen een absolute no-go” hierover. De betalingstermijn aan particulieren kent geen wettelijke maximering.

Preventieve maatregelen

Je kunt voorafgaand aan je levering een aantal maatregelen treffen die je dienstbaar zijn in het tijdig ontvangen van de betalingen.

Handelen bij uitblijven betalingen

Ondanks alle goede bedoelingen kan het natuurlijk geschieden dat de afnemer alsnog niet tijdig betaalt. De gevolgen van (te) lang openstaande facturen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Het is niet altijd gemakkelijk om in gesprek te gaan over openstaande bedragen. Toch is het aan te bevelen om helder en duidelijk te handelen. Een aantal actiepunten waar je aan kunt denken:

Communicatie

Goede communicatie bij debiteurenbeheer is essentieel. Pleeg eerst een belletje voordat je aanvangt met het aanschrijven van je afnemer. Besteed in dit gesprek vooral aandacht aan het vervolg: welke afspraken kan je met je afnemer maken om tot betaling over te gaan? Uiteraard blijf je zakelijk en correct in dit gesprek.

Oninbare vorderingen

Ondanks alle goede bedoelingen kan het toch nog voorkomen dat je afnemer uiteindelijk niet in staat is om je factuur te voldoen. Je factuur wordt dan oninbaar en blijft onbetaald. Op een gegeven moment neem je dit verlies. Let wel, onder voorwaarden kan je de door jou afgedragen BTW op de factuur nog terugvorderen bij de Belastingdienst.

Alfa helpt

Voorkomen van betalingsachterstanden is beter dan genezen. Een goed debiteurenbeleid betaalt zichzelf terug. Als je bij het opzetten of verbeteren van je beleid hulp nodig hebt, staat Alfa voor je klaar. Ook voor het terugvragen van afgedragen BTW op oninbare facturen kan Alfa je van dienst zijn. Vraag het je Alfa-accountant.

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy

088 2531050 | rjanssens@alfa.nl


Meer over Rohalt