Banner

Werken met scholieren en studenten

4 juni 2019 | Door:  Erik Bos

Moet je wel eens meerekenen met scholieren en studenten die niet te veel mogen verdienen in verband met kinderbijslag en studiefinanciering? Hieronder treft je de grensbedragen voor 2019 aan. Let op: de grensbedragen wijzigen doorgaans per oktober van elk jaar! Tevens informeren wij je over het loon dat jongeren minimaal moeten verdienen én de tijden waarop zij kunnen werken.

Bijverdienen en kinderbijslag

Jonger dan 16 jaar │ Voor thuiswonende scholieren die jonger zijn dan 16 jaar, is het eenvoudig. Zij kunnen onbeperkt bijverdienen zonder dat de kinderbijslag gevaar loopt.

16 en 17 jaar │ Ingewikkelder wordt het als zij de leeftijd van 16 of 17 jaar bereiken. Zolang zij netto € 1.296 of minder per kwartaal verdienen, is er niets aan de hand. Zijn de inkomsten netto meer dan € 1.296, dan moet dit gemeld worden aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan. Alle inkomsten die in een kwartaal worden uitbetaald, tellen mee. De SVB kijkt daarbij naar het moment dat het kind zijn inkomen uitbetaald heeft gekregen.

Alleen in de zomervakantie mogen 16- en 17-jarigen meer verdienen: in totaal € 1.330. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren. Doet het kind eindexamen? Dan start de zomervakantie eerder, vaak al in mei. Het kind mag dan eerder extra bijverdienen. Op jaarbasis kunnen scholieren van 16 en 17 jaar dus een maximaal netto inkomen van € 6.514 genieten (vier maal € 1.296 door het hele jaar heen plus € 1.330 in de zomervakantie). Genoemde grensbedragen zijn onafhankelijk van het feit of kinderen wel of niet thuis wonen. Ook de vraag of wel of niet sprake is van meervoudige kinderbijslag speelt geen rol. In alle gevallen geldt de jaargrens van € 6.514.

Voorbeeld

Het kind krijgt zijn salaris steeds op de laatste werkdag van de maand. Het salaris van maart komt onverwacht wat later. Het salaris van maart wordt begin april uitbetaald. Het salaris van maart telt dan niet mee voor het eerste kwartaal. Maar het telt mee voor het tweede kwartaal, omdat het in het tweede kwartaal is uitbetaald.

Bijverdienen en studiefinanciering

18 jaar en ouder │ Jongeren die ná 1 september 2015 beginnen te studeren en dus onder het nieuwe leenstelsel vallen, mogen onbeperkt bijverdienen. Dat geldt nadrukkelijk niet voor studenten voor wie de ‘oude’ studiefinanciering nog van toepassing is. Zij mogen naast hun studiefinanciering maximaal € 14.682,96 bruto bijverdienen per kalenderjaar.

Onder bruto bijverdiensten wordt het (fiscale) verzamelinkomen verstaan. Dit is niet alleen loon, maar bijvoorbeeld ook winst uit onderneming of voordeel uit sparen en beleggen. Bij twijfel kunnen studenten de belastingtelefoon bellen (0800-0543).

Wettelijk minimumloon

Jongeren verdienen minimaal het wettelijke minimumloon. In dit bericht lees je alles over de aanpassingen in het wettelijke minimumjeugdloon per 1 juli 2019.

Arbeidstijden en werkzaamheden

Als je scholieren of studenten inschakelt voor werkzaamheden in jouw bedrijf, heb je niet alleen te maken met grensbedragen in verband met kinderbijslag of studiefinanciering. Je moet ook rekening houden met hun arbeidstijden. Jongeren mogen namelijk niet onbeperkt werken! Per leeftijdscategorie geven wij hieronder een overzicht van de arbeids- en rusttijden en van de aard van de werkzaamheden die zij mogen doen.

13- en 14-jarigen

15-jarigen

16- en 17-jarigen

Tot slot

Heb je vragen over dit nieuwsbericht? Aarzel dan niet contact op te nemen met de medewerkers van Salaris en Personeel. Zij staan je graag te woord!

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik