Banner

Werk je fosfaatplanning bij

17 december 2018 | Door:  Jeroen van den Hengel

Vee afvoeren, de melkproductie reduceren of fosfaatrechten verwerven. De mogelijkheden om nog in 2018 bij te sturen zijn beperkt. Een goed overzicht van de werkelijke fosfaatproductie is essentieel om binnen de fosfaatrechten te blijven. Check daarom met regelmaat je fosfaatplanning.

In een recente Kamerbrief schrijft minister Schouten dat zij ervan uit gaat dat ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen door hun fosfaatproductie af te stemmen op hun fosfaatrechten. Het fosfaatrechtenstelsel wordt, net als de varkens- en pluimveerechten, strafrechtelijk gehandhaafd op basis van de Wet op de economische delicten. Die neemt het financiële voordeel van een eventuele overschrijding van fosfaatrechten weg, met daarbovenop nog een boete.

Bijsturen

Richting het einde van het eerste fosfaatrechtenjaar zijn er nog maar weinig mogelijkheden om bij te sturen. Omdat met jaargemiddelden wordt gerekend, heeft afvoer van dieren of het drukken van de melkgift een beperkt effect. Het zou wel kunnen uitmaken als je daardoor net in een lagere melkproductieklasse valt, en dus met een lagere fosfaatnorm per koe mag rekenen.

Wettelijk is de geproduceerde hoeveelheid melk bepalend. In de praktijk, ook bij de controle en handhaving, wordt vaak in eerste instantie uitgegaan van de leveringsgegevens van de zuivelonderneming. Als er aanleiding is te vermoeden dat er meer is geproduceerd dan de geleverde melk, kan aanvullend onderzoek volgen. Dit kan van toepassing zijn als bijvoorbeeld een grote hoeveelheid melk is gevoerd aan kalveren of in de put is beland vanwege antibioticagebruik. Houd hier dan rekening meer in je fosfaatplanning.
 

Fosfaatplanner

Het is dus belangrijk dat je door het jaar heen goed zicht blijft houden op je situatie. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen voor handen. Sinds kort kun je via mijn.rvo.nl de actuele stand van je benutbare fosfaatrechten per jaar inzien. Dit overzicht vind je in Mijn dossier, onder Registraties. Daarnaast zijn er private instrumenten, zoals een fosfaatplanner, die een beeld geven van de fosfaatproductie in het jaar. Onlangs heeft CRV een aantal wijzigingen doorgevoerd in hun CRV FosfaatPlanner, waarmee je je fosfaatplanning beter kunt inrichten.
 

Tips

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen