Banner

Welke kopers zijn er voor mijn onderneming?

2 februari 2021

Meer dan ooit wordt tijdens de coronacrisis een beroep gedaan op je ondernemerskwaliteiten. Een belangrijk vraagstuk voor iedere ondernemer is het toekomstplan. Om de toekomst van je onderneming te bepalen is het van belang te weten wie mogelijke kopers zijn. Dit artikel zet de meest voorkomende vormen van bedrijfsopvolging uiteen en maakt je attent op enkele voor- en nadelen.

Familiebedrijf: bedrijfsopvolging door de familie

Aan bedrijfsopvolging in de familie (meestal kinderen) liggen vaak persoonlijke redenen ten grondslag. In het geval van een familiebedrijf zijn normaal gesproken kinderen of andere gezinsleden de eerst kopers voor het bedrijf. Is dit het geval in jouw situatie, dan is bedrijfsopvolging door kinderen of familie waarschijnlijk al (regelmatig) door je gedachten gegaan.

Neem deze gedachten echter niet te licht op. Zorg ervoor, ook bij opvolging door een naaste, dat de toekomst van het bedrijf wordt overgedragen aan een gekwalificeerd iemand. Zijn de kennis, de motivatie en  de ervaring van het familielid wel voldoende? Het is daarom bijvoorbeeld verstandig om kinderen of andere familieleden al tijdig mee te laten werken in de onderneming.

Op deze manier kunnen jij en je toekomstige opvolger beiden een gevoel krijgen of er een goede match is met de onderneming. En laat de opvolger pas jouw rol overnemen als je er volledig van overtuigd bent dat hij of zij over de benodigde vaardigheden beschikt.

Strategische kopers: de krachten bundelen

Strategische kopers zijn kopers die (vaak) een concurrent uit dezelfde of een aanverwante branche zijn. Dit type koper kan vaak strategische voordelen (ofwel: synergievoordelen) realiseren. Een praktijkvoorbeeld: een grote supermarktketen die een kleinere keten overneemt. Mede hierdoor betaalt een strategische koper hoogstwaarschijnlijk een premie voor je bedrijf. Een strategische koper heeft vaak de middelen om de overname (grotendeels) zelf te financieren en heeft daardoor in de regel minder moeite om de overname te financieren. Een strategische koper kan ook functioneren als een businesspartner die financiële middelen inbrengt tegen een belang in je bedrijf. De overweging om een minderheidsbelang te verkopen aan een dergelijke koper om groei te realiseren hoeft daarom geen gek idee te zijn.

Ben je op zoek naar dit type koper, dan is het verstandig de hulp in te roepen van een adviseur. Strategische kopers zijn vaak ook buiten Nederland gevestigd. Daarom is het van belang dat de juiste strategische koper voor je bedrijf wordt gevonden.

Financiële kopers: je bedrijf als investering

Financiële kopers zijn vaak private-equitygroepen. Die groepen ontvangen fondsen van grote investeerders zoals vermogende particulieren, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze fondsen kan de private-equitygroep investeren in  aandelen van een onderneming. Dit met als doel financieel rendement te behalen op het geïnvesteerde vermogen.

Hierdoor zijn private-equityfondsen in de basis gefocust op rendementsrealisatie en richten zij zich meestal op het cashflowgedeelte van je bedrijf. Een financiële koper kan net zoals de strategische koper een goede partner zijn voor je onderneming als je financiële middelen nodig hebt om je bedrijf te laten groeien. De overweging om een minderheidsbelang te verkopen is daarom in het scenario van een financiële koper ook een reële optie.

Management buy-out (MBO): bedrijfsopvolging door managers of medewerkers

Als eigen medewerkers of managers de zaak overnemen, heet dat een management buy-out. Het kan bijvoorbeeld gaan om één of enkele medewerkers of managers, maar ook een grotere groep. Zij nemen dan (een overwegend deel van) de aandelen over. Voordelen van deze vorm van bedrijfsopvolging zijn bijvoorbeeld dat je niet actief op zoek hoeft te gaan naar een koper, dat je de koper kent en de koper ook het bedrijf kent. De keerzijde van een management buy-out is dat je mogelijk niet de maximale opbrengst realiseert. Een strategische koper is (vaak) geneigd en in staat om meer voor je bedrijf te betalen.

Management buy-in (MBI): de onderneming verkopen aan externe personen

De verkoop van de onderneming aan - vaak ervaren - externe personen die kiezen voor zelfstandig ondernemerschap heet een management buy-in. Het gaat dan meestal om een manager (of een management) die in het verleden een bedrijf heeft geleid (met een goed trackrecord) en een bestaand bedrijf wil overnemen Deze kopers willen een bedrijf kopen, de aandelen bezitten en de onderneming verder laten groeien.

Dit type koper betaalt vaak niet de hoogste prijs voor een bedrijf. Meestal zijn hun financiële middelen bescheiden in vergelijking met strategische kopers. Een risico aan deze vorm van bedrijfsopvolging is dat de verkoper niet zeker weet hoe goed een ander het bedrijf zal leiden. Een mogelijk voordeel is wel dat deze koper vaak de branche kent. De verkopende ondernemer kan daardoor vaak sneller uitfaseren na de overdracht van de onderneming.

Tot slot

Goede bedrijfsopvolging staat of valt met een goede voorbereiding. Daarbij is het altijd belangrijk om te realiseren wat een mogelijke koper meebrengt en wat zijn of haar motieven zijn. Niet onbelangrijk is dat er sprake moet zijn van een match tussen koper en verkoper. 

Heb je vragen of hulp nodig bij aan- of verkoop van je onderneming? Neem dan contact op met Alfa Consultants. We zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.