Banner

Wel of geen bouwvergunning nodig bij vervanging van het dak?

28 april 2017 | Door:  Elise van Os

Wil je het asbestdak van de stal vervangen? En wil je meteen het dak verhogen om meer ventilatie en volume te creëren? Je moet dan met een aantal zaken rekening houden. Naast een sloopmelding moet je bijvoorbeeld een bouwvergunning (omgevingsvergunning onderdeel bouw) aanvragen. Ook kan een afwijking van het bestemmingsplan nodig zijn.

Sloop huidige dakplaten

Minimaal vijf dagen vóór de sanering moet je een sloopmelding indienen bij de gemeente. Hierbij moeten ook de uitkomsten van een asbestinventarisatieonderzoek en een quickscan flora en fauna worden aangeleverd. Als bijvoorbeeld vleermuizen worden aangetroffen, is er veelal (langdurig) vervolgonderzoek nodig voordat je kunt slopen. Begin dus op tijd!

Vergeet na de sanering niet de asbestsubsidie van € 4,50 per m2 aan te vragen bij de overheid. Je kunt na de sanering het nieuwe dak plaatsen. Als de constructie en hoogte van de stal niet veranderen, hoef je meestal geen bouwaanvraag in te dienen.

Vervang je het asbestdak door een geïsoleerd dak, dan kun je het geïsoleerde dak mogelijk melden voor Energie-investeringsaftrek. Hiermee krijg je een extra fiscaal voordeel. Neem voor deze EIA-melding contact op met ons.

Het dak verhogen

Bij het verhogen van het dak verandert de constructie. Dat betekent dat je daarvoor een omgevingsvergunning onderdeel bouwen bij de gemeente moet aanvragen. Daarnaast is toetsing aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan nodig. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de nok en de goot mogen zijn, maar ook welke dakhelling van het gebouw is voorgeschreven. Laat de toetsing aan het bestemmingsplan altijd vooraf doen. Dit voorkomt ongewenste discussies met de gemeente tijdens de procedure.

Omdat bij verhoging van het dak het emissiepunt ook wordt gewijzigd, kan de gemeente ook eisen dat je de milieuvergunning wijzigt of een nieuwe milieumelding indient. Ditzelfde geldt voor de Wet natuurbescherming. 

Vraag het Alfa

Heb je vragen over procedures omtrent de bouw of verbouw van bijvoorbeeld een stal of loods? Neem dan gerust contact met op met een van onze ROM-adviseurs.  
Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Elise van Os

Elise van Os

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Elise