Banner

Wat zijn de btw-valkuilen bij verkopen over de grens?

5 juli 2018 | Door:  Harm-Jan de Boer

Zaken doen met het buitenland is voor de btw ingewikkeld en erg fraudegevoelig. De Europese Commissie heeft daarom al jaren het plan het btw-systeem op dat punt sterk te vereenvoudigen en daarmee ook fraudebestendig te maken. De introductie van dit plan zal echter voorlopig nog even op zich laten wachten. Tot die tijd hebben we dus nog te maken met het huidige systeem.

Wel is onlangs afgesproken om scherper op grensoverschrijdende handel toe te zien en gegevensuitwisselingen tussen EU-lidstaten makkelijker te laten verlopen. Reden om een aantal belangrijke btw-valkuilen te bespreken. 

Wat is grensoverschrijdend zaken doen?

Dat is een ruim begrip. Je loopt daar tegenaan als je goederen of diensten verkoopt aan buitenlandse partijen, maar ook als je vanuit het buitenland goederen of diensten afneemt. Vrijwel elke ondernemer heeft weleens met dit soort leveringen en/of diensten te maken.

Als er internationaal wordt gehandeld maakt het nogal wat uit of het om goederen of om diensten gaat. Ook moet je onderscheid maken tussen klanten die binnen of buiten de EU zijn gevestigd. Ten slotte is het voor de btw relevant of je te maken hebt met een ondernemer (B2B) of een particulier (B2C) als klant/afnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het voert natuurlijk veel te ver om hier alles te bespreken. We beperken ons dan ook tot een tweetal situaties waar het nog wel eens fout loopt, met soms vervelende gevolgen. Het gaat dan om leveringen van goederen binnen de EU.

Leveringen aan buitenlandse ondernemers (B2B) binnen de EU

Leveringen van goederen binnen de EU worden wel intracommunautaire leveringen genoemd. Leveringen vanuit Nederland kunnen onder voorwaarden tegen het 0%-tarief. Dit luistert echter zeer nauw.

Toepassing van het 0%-tarief moet je namelijk desgevraagd bewijzen. Officieel heet het dat je als ondernemer aan de hand van ‘boeken en bescheiden’ moet kunnen aantonen dat de goederen ter zake van de levering daadwerkelijk het land hebben verlaten. En daar gaat het nog weleens mis. Zeker als de goederen door de koper worden opgehaald. Je moet dan tenminste beschikken over een zogenaamde getekende afhaalverklaring.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat je beschikt over het btw-identificatienummer van de afnemer. Een belangrijke tip is om dit nummer regelmatig (!) te verifiëren via het VIES.

Naast de btw-aangifte moet je de omzet ook vermelden in de ‘opgaaf intracommunautaire prestaties’. Zijn de zaken op dit punt niet op orde, dan loop je het risico dat de Belastingdienst alsnog btw gaat naheffen over de buitenlandse omzet.

ABC-leveringen

Helemaal opletten is het als er sprake is van een zogenoemde ABC-levering. In dat geval verkoop je bijvoorbeeld vanuit Nederland aan een buitenlandse koper en worden de goederen door jouw – eveneens buitenlandse - leverancier rechtstreeks aan de koper geleverd. Gebruik van je Nederlandse btw-nummer is in dergelijke situaties niet zonder risico. Laat je goed informeren.

Leveringen aan buitenlandse particulieren (B2C) binnen de EU

Als je bijvoorbeeld als webshophouder je goederen levert aan particulieren in andere EU-landen (of in ieder geval aan afnemers die niet over een btw-identificatienummer beschikken), dan gelden er weer andere regels. Je moet dan vooral kijken naar de omzet per land. Als je bijvoorbeeld op jaarbasis meer dan € 35.000 aan goederen verkoopt in België, dan moet je je vanaf de overschrijding van die omzetgrens registreren in België en daar btw-aangifte doen! Andere landen, zoals Duitsland, kennen weer een omzetdrempel van € 100.000. Kijk dus goed met welk land je te maken hebt. Als het drempelbedrag niet wordt overschreden is Nederlandse btw verschuldigd.

Voorbeeld

Als je in een jaar de omzetgrens in België hebt overschreden, dan ben je vanaf dat jaar over het meerdere Belgische btw verschuldigd. Maar ook het opvolgende jaar (ook al heb je dan de drempel niet overschreden). Alleen als je daarna weer onder de grens blijft, kun je volstaan met het afdragen van Nederlandse btw.

Belgische fiscus actief!

Op dit moment is de Belgische fiscus actief in het opsporen (via de Nederlandse Belastingdienst) van Nederlandse bedrijven die de omzetdrempel overschrijden in België. Wij raden aan om zo snel mogelijk met ons contact op te nemen als je ondanks het overschrijden van de drempel toch Nederlandse in plaats van Belgische btw hebt afgedragen. Snelle actie kan misschien voorkomen dat er btw- en boete-schade wordt geleden.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist


Meer over Harm-Jan