Banner

Wat levert het toepassen van de innovatiebox eigenlijk op?

9 november 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

Ruim 70 procent belastingverlaging in 2020 en 60 procent in 2021 . Dat is het voordeel van de innovatiebox. Die regeling is in het leven geroepen voor ondernemers die nieuwe producten, diensten of processen ontwikkelen en daarvoor aanspraak kunnen maken op de WBSO. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten naar 7 procent, in 2021 naar 9 procent. Bij een regulier belastingtarief van 25 procent is dat dus een verlaging van ruim 70 procent en 60 procent in 2021. Een heel aantrekkelijke regeling zoals het voorbeeld hieronder laat zien.

Fictief Bouw BV is een winstgevend Nederlands bouwbedrijf dat zich wil onderscheiden door middel van innovatie. Het management heeft drie jaar geleden besloten om te onderzoeken of de traditionele bouw slimmer en efficiënter kan worden uitgevoerd. De engineers van Fictief Bouw hebben baanbrekende resultaten weten te behalen met onderzoek naar een slim productieproces, in combinatie met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe koppelings- en bevestigingstechnieken.

Loonkostensubsidie

Zo kan het bedrijf efficiënter produceren en is het product van betere kwaliteit dan dat van de concurrentie. Voor de ontwikkeling heeft de onderneming gebruik gemaakt van de WBSO: een loonkostensubsidie voor technisch innovatief personeel. Door deze ontwikkeling bestaat de totale winst van Fictief Bouw nu voor 70 procent uit de nieuw ontwikkelde productlijn. De overige 30 procent van de winst is nog afkomstig uit de traditionele bouw.

Verzoekschrift en rekenmodel

Nu de nieuwe productlijn daadwerkelijk wordt verkocht, heeft Fictief Bouw met de Belastingdienst vooraf om afstemming rond de innovatiebox gevraagd. Er zijn een verzoekschrift en een rekenmodel bij de Belastingdienst ingediend. Hierin is goed onderbouwd hoe de innovatiebox bij Fictief Bouw moet worden toegepast. Het is van groot belang dat de ontwikkelactiviteiten en de WBSO blijven doorlopen; de WBSO is immers het toegangsbewijs voor de innovatiebox.

Vaststelling en latere verlenging

Na overleg met de Belastingdienst komen beide partijen overeen dat de innovatiebox vijf jaar lang mag worden toegepast bij Fictief Bouw. In een vaststellingsovereenkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Om ook na die periode nog gebruik te kunnen maken van de innovatiebox moet een verlengingsverzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Als de WBSO-activiteiten doorlopen en aan de overige voorwaarden is voldaan is een verlenging mogelijk.

Resultaat

Zo kan Fictief Bouw vijf fiscale jaren het lagere vennootschapsbelastingtarief van de innovatiebox toepassen over 70 procent  van de winst  (2021: 60 procent) die toe is te rekenen aan de nieuwe productlijn. Hierdoor worden de innovatieve winsten een stuk lager belast: met 7 procent (2021: 9 procent) ten opzichte van het reguliere tarief van 16,5 procent (2021: 15 procent)

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer