Banner

Wat kan Alfa’s ROM-team voor u als mkb’er doen?

13 maart 2017 | Door:  Hans de Bie

Wist u dat het ROM-team van Alfa ook veel werk verricht voor ondernemers in het mkb? Ook als mkb’er heeft u te maken met een wirwar aan regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Op tijd de ROM-specialisten van Alfa inschakelen kan u veel problemen besparen. Waar kan Alfa u onder meer mee helpen?

Voorbeeld

Een witgoedzaak wil van locatie wisselen. In een andere plaats staat een voormalige groentewinkel te huur. Er wordt dan bijna nooit naar het bestemmingsplan gekeken. Meestal gaat het toch wel goed. Maar wat gebeurt er als honderd meter verderop een andere witgoedzaak is gevestigd die niet blij is met u als concurrent? Die winkel kan dan bij de gemeente handhaving vragen. De gemeente moet dan handhavend optreden (bijvoorbeeld met een last onder dwangsom) of moet de activiteit legaliseren. Had die ondernemer maar een beroep gedaan op het ROM-team van Alfa…

Wat doet het ROM-team?

Het team werkt veelal voor agrarische klanten in de wereld van vergunningen, bestemmingsplannen, uitbreidingen en herbestemmingen. Maar het ROM-team kan ook veel voor u als mkb-ondernemer betekenen. Mkb’ers hebben te maken met bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Als u uw bedrijf wilt uitbreiden of omschakelen moet worden gekeken of dit wel past binnen het bestemmingsplan. Indien nodig moet het bestemmingsplan worden aangepast of moet er een ontheffing worden aangevraagd.

Bestemmingsplan wijzigen

Het ROM-team van Alfa kan ook behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld een (milieu)vergunning of -melding, een sloopmelding, een uitritvergunning, een bouwvergunning of een vergunning voor een reclamebord. En is de gemeente van plan om het bestemmingsplan te wijzigen? Dan kan een ROM-specialist een bezwaarschrift schrijven om uw rechten veilig te stellen en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw bedrijf te vergroten.

Ander pand betrekken

Terug naar het voorbeeld van de verhuizende witgoedzaak. Als u een ander pand wilt betrekken, kan Alfa beoordelen of dit is toegestaan. Is dat niet toegestaan? Dan kunnen wij u helpen door een ontheffing aan te vragen of het bestemmingsplan te wijzigen. Als de situatie al zover is gevorderd dat de gemeente handhavend wil optreden, kunnen we deze procedures voor u voeren. Aan de andere kant kan het ROM-team u ook behulpzaam zijn als de gemeente het bestemmingsplan wijzigt. Dat voorkomt dat uw bedrijf in een later stadium op beperkingen stuit.

Handig, zo’n ROM-team

U ziet, de ROM-specialisten van Alfa kunnen u op veel onderdelen helpen. Door een proactieve houding van Alfa kunt u door met waar u goed in bent: ondernemen. Heeft u een concrete vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ROM-specialisten: Jasper Vijfhuizen, Erik Zandbelt, Hendrik Waaijenberg of Elise van Os. Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans