Banner

Wat is de waarde van jouw onderneming?

7 november 2018 | Door:  Frank van Ee

Wat is de waarde van mijn onderneming? Een vraag die mij als waarderingsdeskundige bij Alfa Consultants regelmatig wordt gesteld. Zeker nu het economisch weer veel beter gaat en ruim een derde van de Nederlandse ondernemers inmiddels de leeftijd van 55 is gepasseerd.

Maar niet alleen in het kader van een aan- of verkoop van een onderneming is het vaststellen van de waarde noodzakelijk. Ook bij geschillen tussen ondernemers, in geval van echtscheidingen, bij herfinancieringen of investeringsvraagstukken is een goede waardebepaling soms onontbeerlijk.

Afleiden uit de jaarrekening is te simpel

Wat de waarde van een onderneming is, is niet zomaar af te leiden uit de jaarrekening van de onderneming. Uitgaan van het eigen vermogen volgens de laatste jaarrekening van de onderneming is te simpel en geeft meestal een verkeerd beeld. De waarde van een onderneming wordt bepaald door de toekomstverwachtingen van die onderneming. Nog te vaak komen wij waarderingen tegen gebaseerd op het verleden. Maar de marktomstandigheden of het concurrentieveld van de onderneming kunnen inmiddels zo ingrijpend zijn gewijzigd dat het verleden geen goed uitgangspunt is voor de waarde van de onderneming op dit moment. En ook het huidige risicoprofiel van de onderneming en toekomstige investeringen spelen een belangrijke rol. Het maakt een groot verschil of de onderneming zich in een stabiele markt bevindt of dat er sprake is van een vechtmarkt. En is er door die investering in die dure machine nu sprake van een overcapaciteit of juist niet? 

Gedegen waarderingsonderzoek

Het bepalen van de waarde van een onderneming is een complexe aangelegenheid waarvoor gedegen waarderingsonderzoek moet worden uitgevoerd. Het vakgebied van de waarderingsdeskundige is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. De waarderingsdeskundigen die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators hebben een stevige opleiding achter de rug en worden gehouden aan strenge beroepsregels. Voor de klant een waarborg voor kwaliteit.

Neem voor het bepalen van de waarde van jouw onderneming contact op met de Register Valuators van Alfa Consultants via telefoonnummer 088-2533300. Of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.

Frank van Ee

Frank van Ee

Directeur

088 2533202 | fvanee@alfa.nl


Meer over Frank