Banner

Wat doet Alfa met je persoonsgegevens

1 mei 2018 | Door:  Rohalt Janssens

Als je als bedrijf of organisatie persoonsgegevens vastlegt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op jou van toepassing. Je zorgt voor passende organisatorische en technische maatregelen. Maar wat moet je doen als je de verwerking van deze gegevens uitbesteedt?

Verwerking persoonsgegevens

Je bedrijf kan op vele manieren persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld de klantgegevens van consumenten of de salarisadministratie van je personeel. Daardoor ben je verwerkings-verantwoordelijke. Stel dat je niet alle kunde of tijd in huis hebt om deze gegevens zelfstandig te verwerken, en dat je (een deel van) de verwerking uitbesteedt aan een derde partij.
 

Is Alfa verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Dat ligt aan de opdracht die je met Alfa bent overeengekomen. Bij een controle- of samenstelopdracht van de jaarrekening, is Alfa ook een verwerkingsverantwoordelijke. Bij het verwerken van je (salaris-)administratie is Alfa een verwerker.

Verwerkersovereenkomst

Daar waar Alfa verwerker is, moet je met Alfa een verwerkersovereenkomst sluiten. In deze verwerkersovereenkomst ligt onder meer vast welke gegevens Alfa verwerkt en welke maatregelen wij als verwerker hebben getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.
 

Alfa bereidt voor

Zoals je van ons gewend bent, gaan wij zorgvuldig om met je gegevens. Onder de huidige wetgeving Wet Bescherming Persoonsgegevevens (WBP) hebben wij onze maatregelen als verwerker vastgelegd in onze privacyvoorwaarden, die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Op dit moment beoordelen we of onze, in deze voorwaarden opgenomen, maatregelen ook onder de AVG nog steeds toereikend zijn. Uiteraard zal de herziene verwerkersovereenkomst voldoen aan de eisen die de AVG stelt. We bieden je de nieuwe verwerkersovereenkomst uiteraard voor 25 mei aanstaande aan. We houden het nu eenmaal graag veilig én duidelijk voor jou.

Meer weten?

In "Wat betekent de nieuwe privacywet voor jou" lees je wat jij als ondernemer moet doen met persoonsgegevens en de AVG.

We verwijzen je daarnaast graag door naar de site van Autoriteit Persoonsgegevens

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy


Meer over Rohalt