Banner

Waarom het van belang is een bedrijfswaardering te laten doen

15 februari 2021 | Door:  Jonah van Ravenzwaaij

Veel ondernemers weten niet goed wanneer het van belang is een bedrijfswaardering te laten doen. Hier ontstaan vaak pas vragen over wanneer de ondernemer voornemens is zijn bedrijf te verkopen en er een vraagprijs bepaald dient te worden. Er zijn echter nog een aantal andere redenen om een bedrijfswaardering uit te laten voeren. In dit artikel gaan we hier verder op in.

Vraagprijsberekening bij verkoop

Zoals hierboven benoemd is de meest voor de hand liggende reden om een bedrijfswaardering uit te laten voeren om een vraagprijs te bepalen bij voorgenomen verkoop van de onderneming. In deze situatie heeft de berekening drie belangrijke functies. Ten eerste zet het de ondernemer aan het denken: Ben ik hier tevreden mee? Is dit wel het juiste moment om te verkopen? Ten tweede kan deze berekening dienen als uitgangspunt in de onderhandelingen en voor de verkoper bepalen wat een ‘goede deal’ zou zijn. Ten derde biedt deze berekening inzicht in de risico’s en value drivers van de onderneming.

Overdracht binnen de familie

Volgens het CBS telde Nederland begin 2018 bijna 273 duizend familiebedrijven welke samen goed waren voor ongeveer een kwart van de totale omzet van niet-financiële bedrijven (CBS, 2020). Familiebedrijven vervullen dan ook een essentiële rol in het Nederlandse bedrijfsleven.

Kenmerkend aan familiebedrijven is, ook al hoeft het niet, dat de opvolger vaak ook iemand is binnen de familie. Bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie komt veel kijken. Bedrijfsoverdrachten binnen de familie liggen vaak ook wat gevoeliger bij de Belastingdienst, vanwege het schenkingselement dat mogelijk speelt vanwege beperkte marktwerking. Een essentieel onderdeel bij de overdracht binnen de familie is dan ook het laten uitvoeren van een waardering. Bij verkoop binnen de familie dient de overdracht in de basis  tegen waarde economisch verkeer plaats te vinden. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst vinden dat er sprake is van schenking en een aanslag schenkbelasting opleggen. Bij overdracht om niet binnen de familie kan er gebruik gemaakt worden van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze gunstige fiscale regeling biedt ruimte voor vrijstelling van erf- en schenkbelasting. Ook bij het toepassen van deze regeling is het van belang de goingconcernwaarde van de onderneming af te laten stemmen met de Belastingdienst.

Bedrijfsoverdracht aan een medewerker

Wanneer je voornemens bent je onderneming te verkopen aan een medewerker kan het gewenst zijn om een waardering te laten doen door een waarderingsdeskundige Ook hier geldt dat dit soort overdrachten vaak wat gevoeliger ligt bij de Belastingdienst, vanwege het schenkingselement dat mogelijk ontstaat door beperkte marktwerking. Bovendien kan een goed onderbouwde waardering alle partijen een goed gevoel geven bij de transactieprijs.

Inzicht verkrijgen in de huidige positie van de onderneming

Zelfs wanneer er nog niet direct sprake is van een mogelijke bedrijfsoverdracht, kan het laten uitvoeren van een bedrijfswaardering waardevol zijn. Een bedrijfswaardering brengt namelijk de huidige positie van de onderneming in kaart. Er wordt uitgelicht wat de belangrijkste value drivers en risico’s van de onderneming zijn. Zo krijg je inzichtelijk of je optimaal aanstuurt op de value drivers van de onderneming en of je alle risico’s voldoende in kaart hebt.

Een bedrijfswaardering laat je nadenken over of je tevreden bent met de status quo of toch verder wil groeien. Zo kan een bedrijfswaardering aanknopingspunten bieden voor (subtiele) strategische wijzigingen, het behalen van toekomstdoelen en groeimaximalisatie. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de onderneming? Het periodiek laten uitvoeren van een bedrijfswaardering kan van grote toegevoegde waarde zijn voor jou als ondernemer.

Aandacht schenken aan de belangrijkste risico’s en value drivers van de onderneming kan ervoor zorgen dat de onderneming in waarde toeneemt en in de toekomst makkelijker en tegen gunstigere voorwaarden verkocht kan worden.

Vraag het Alfa Consultants!

Alfa Consultants heeft een team van waarderingsdeskundigen klaar staan om een bedrijfswaardering uit te voeren voor jouw onderneming. Door dit artikel nieuwsgierig geworden wat een bedrijfswaardering voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de deskundigen van Alfa Consultants. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.