Banner

Waarom grondgebruik via pacht vastleggen?

9 juli 2018 | Door:  Ina Visser

De vraag naar grond is de afgelopen jaren flink gestegen. Redenen zijn onder andere de groei van bedrijven, de mestafzet, de mestverwerking, de intensiteit van bedrijven, de ruwvoervoorziening, de uitloop in de pluimveehouderij en de verantwoorde groei van de melkveehouderij. Voor de continuïteit van het bedrijf is het verstandig afspraken voor grondgebruik goed vast te leggen.

Pachtvormen

In de  praktijk komen meerdere  pachtvormen voor. Het gaat te ver om deze hier toe te lichten. In het kort gaat het om:

Wat leg je vast?

In een pachtovereenkomst worden - naast de persoonsgegevens van de verpachter en pachter -vastgelegd: de periode van verpachten/pachten, de kadastrale gegevens, de pachtprijs en het moment van betalen. Daarnaast is het goed om afspraken te maken over betalingsrechten en/of fosfaatrechten. Ook specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd, bijvoorbeeld het opleveren van de grond bij het einde van de pacht.

De pachtovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en binnen twee maanden na het aangaan van de pacht ter goedkeuring aangeboden aan de grondkamer.

Waarom vastleggen?

In de praktijk komt de geliberaliseerde pachtovereenkomst korter dan zes jaar veel voor. Toch zien wij nog vaak dat grond uit gebruik wordt  gegeven of wordt gebruikt zonder dat afspraken goed op papier zijn vastgelegd. Zelfs mondeling verpachten komt nog veelvuldig voor. Geen goede vastlegging brengt risico’s met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een pachtclaim in verband met de verkoop van grond of het continuatierecht. Dit kan vervelende gevolgen met zich meebrengen.

Voor de pachters kan pachtvastlegging ook meer zekerheid bieden over de mestafzet, een verantwoorde groei van de melkveehouderij en de uitloop voor pluimvee. Goede afspraken maken en deze goed nakomen geeft meer houvast dat de grond in de toekomst ook mag worden gebruikt.

Aan het vastleggen van een pachtovereenkomst zijn kosten verbonden, maar deze wegen niet op tegen de risico’s die je loopt bij geen goede vastlegging.

Vraag het Alfa

Voor advies over pachtvastlegging, welke vorm van pacht geschikt is en/of de huidige pachtovereenkomst nog voldoet aan de wensen, kun je contact opnemen met de adviseurs van onze kantoren. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Ina