Banner

Dalende geitenmelkprijs vraagt om tijdig inzicht

6 juni 2018 | Door:  Hans de Bie

In 2017 is de prijs van geitenmelk met € 5 per 100 kg melk gedaald. De daling heeft zich in 2018 voortgezet. De melkprijs lag in april 2018 op € 58 per 100 kg melk, ca. € 6 per 100 kg melk lager ten opzichte van april 2017. De druk op de melkprijs heeft direct invloed op het resultaat in de onderneming en je uiteindelijke inkomen.

De risico’s van de markt zitten in de winst- en-verliesrekening van de geitenhouder die dat direct in de portemonnee voelt. Zolang de melkprijs dusdanig hoog is dat er ruim voldoende marge is, is er minder aandacht voor het optimaliseren van de kostprijs. Dan ligt het accent voornamelijk op de fiscale optimalisatie waarvoor diverse mogelijkheden zijn.

Zowel in een hoogconjunctuur als in een laagconjunctuur is tijdig inzicht in je resultaten de basis om te kunnen bijsturen. Zo creëer je een gezonde basis voor de continuïteit van je bedrijf met een volwaardig gezinsinkomen.

Bedrijfs Analyse Systeem van Alfa

Het Bedrijfs Analyse Systeem (BAS) melkgeiten geeft je dit inzicht waardoor je beter kunt sturen op het resultaat van je onderneming. De bedrijfskundigen van Alfa kunnen je ondersteunen om de BAS-rapportage (zie Voorbeeldrapport) optimaal in te zetten om je resultaten te verbeteren.

Met meer dan 30 vestigingen zijn we overal dichtbij.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri


Meer over Hans