Banner

Voordelen van de beroepsbegeleidende leerweg

27 juli 2020 | Door:  Erik Bos

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is een veel voorkomend leertraject. Het geeft de scholier de kans werkend te leren en het bedrijf de kans een scholier op te leiden. Wat houdt dit leertraject precies in en welke voordelen geeft het jou als werkgever?

Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding waarbij jouw medewerker werkt én leert. De scholier dient daarvoor een leerbaan te hebben bij een bedrijf. Een voorwaarde van een BBL-praktijkleerplaats is dat de scholier minimaal 60 procent van de tijd besteedt aan de praktijk (leerbaan) en maximaal 40 procent aan de theorie (op school). Vaak is de leerbaan vier dagen per week en gaat de scholier één dag per week naar school.

Voorwaarden

Om als bedrijf een BBL-praktijkleerplaats te kunnen aanbieden, is het nodig dat je als erkend leerbedrijf wordt aangemerkt. Dit houdt in dat jouw bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een adequate begeleiding van de scholier. Daarnaast dien je een goede en veilige werkplek aan te bieden, die aansluit bij de opleiding van de scholier. Verder stel je een leerarbeidsovereenkomst op. In deze overeenkomst staan alle rechten en plichten die het leerbedrijf én de scholier hebben.

BBL uitgezonderd van de ketenregeling

In de huidige arbeidsmarktwetgeving is de leerarbeidsovereenkomst uitgezonderd van de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat deze overeenkomsten niet meetellen in de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Je kunt dus meerdere opeenvolgende leerarbeidsovereenkomsten afsluiten, zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Zo’n vast dienstverband ontstaat normaliter als je meer dan drie opeenvolgende contracten aanbiedt en deze gezamenlijk langer duren dan drie jaar. Dit wil dus ook zeggen dat het mogelijk is na afloop van een (aantal) leerarbeidsovereenkomst(en) te starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit geeft je de nodige vrijheid bij het afsluiten van overeenkomsten.

Toepassen lage WW-premie

De WW-premie die je betaalt aan de overheid is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die je met een medewerker hebt. De lage premie geldt voor (a) schriftelijke en getekende contracten voor (b) onbepaalde tijd met (c) een vaste omvang van het aantal arbeidsuren, dus met uitzondering van de oproepovereenkomsten. De hoge premie betaal je voor alle andere contracten. Het verschil tussen de hoge en de lage premie is vijf procentpunten.

De lage WW-premie kun je ook toepassen op BBL’ers, hoewel zij veelal een tijdelijke arbeidsovereenkomst zullen hebben (en dus niet voldoen aan criterium b). Let er wel op de ondertekende praktijkovereenkomst in de administratie te bewaren.

Afwijkend minimumjeugdloon

Voor jongeren die voor je werken én leren, kan een afwijkend (lees: lager) minimumjeugdloon van toepassing zijn. De minimumbedragen wijken af voor BBL’ers in de leeftijd van achttien, negentien en twintig jaar. Leerlingen in de leeftijd van vijftien, zestien en zeventien jaar en leerlingen die 21 jaar zijn en ouder, ontvangen minimaal een salaris dat correspondeert met het ‘reguliere’ wettelijke minimum(jeugd)loon. Overigens adviseren diverse brancheorganisaties de BBL-tabel niet toe te passen, maar uit te gaan van het reguliere minimumloon voor achttien-, negentien- en twintigjarigen.

Bijzonderheden

Was jouw werknemer al in dienst voordat het BBL-traject begon? Of heeft hij naast zijn leerwerkovereenkomst gelijktijdig een andere arbeidsovereenkomst met jou? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een BBL’er die in het weekeinde andere werkzaamheden voor je verricht dan volgens de leerwerkovereenkomst. Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor de arbeidsjuridische consequenties.

Subsidie

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijkleerplaatsen aan te bieden. Je kunt als erkend leerbedrijf een subsidie ontvangen voor de kosten van begeleiding van een scholier. Jaarlijks stelt de overheid een budget voor BBL van het MBO vast. Dit bedrag verdeelt zij over de gerealiseerde praktijkplaatsen die in aanmerking komen voor subsidie. De maximale subsidie is € 2.700 per gerealiseerde praktijkplaats per studiejaar.

Kan Alfa jou helpen?

De subsidie kun je na afloop van elk schooljaar aanvragen; normaliter in de periode van 2 juni tot en met 15 september. Desgewenst verzorgt Alfa voor u de subsidieaanvraag. Benader hiervoor tijdig jouw contactpersoon bij Salaris en Personeel. Ook voor vragen over de arbeidsjuridische en sociale verzekeringsaspecten van de praktijkleerovereenkomst kun je bij hem of haar terecht. Jouw contactpersoon staat je graag te woord.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik