Banner

Voogdij of bewind: wat doe je als jij er niet meer bent?

22 april 2020 | Door:  Linda Kroon - Joosten

Wie zorgt er voor je kind(eren) als je er niet meer bent? Een vraag waar je misschien liever niet bij stilstaat, zeker niet in deze tijd. Toch is het belangrijk om dit geregeld te hebben. Wat zijn de voordelen van het benoemen van een voogd of een bewindvoerder in een testament?

Voogdij en de rechter

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch het gezag.  Wil je het gezag wel samen uitoefenen, dan moet je bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. De vader moet het kind dan wel hebben erkend. Ben je er beiden niet meer? Dan zal iemand anders het gezag over een kind op zich dienen te nemen. Dit heet voogdij.

Heb je niets geregeld, dan wijst de rechter een voogd aan. De rechter bespreekt dit vaak met de familie en soms ook met de Raad voor de Kinderbescherming. Als niemand de voogdij op zich wil of kan nemen wordt een instantie benoemd, die dan meestal een pleeggezin zoekt. Door niets te regelen ontstaat soms ruzie in families, omdat niet duidelijk is wie de kinderen gaat opvoeden. Om dit te voorkomen is het verstandig een voogd aan te wijzen in een testament.

Voogdij in testament of via gezagsregister

In een testament kun je benoemen wie je graag als verzorger wilt benoemen als je er beiden niet meer bent; dit heet ook wel een voogd. De voogd neemt de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen over. In het testament kun je opnemen onder welke voorwaarden je dit wenst. Je kunt kiezen voor één of twee voogden. Als je kiest voor één voogd, dan is hij of zij verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Ook kunnen de kinderen door iemand anders worden verzorgd, maar houdt de voogd toezicht en verantwoordelijkheid.

Daarnaast is het mogelijk twee voogden naast elkaar te benoemen. De voogden moeten de kinderen dan gezamenlijk verzorgen en opvoeden. Zij betalen gezamenlijk de kosten. Als het kind meerderjarig wordt, vervalt de voogdij automatisch.

Voogdij en vermogen

De kantonrechter houdt toezicht op de manier waarop het vermogen wordt beheerd. Het vermogen van het kind mag worden gebruikt voor de kosten. Voor bepaalde handelingen is vooraf toestemming van de voogd nodig. Op het moment dat die situatie zich voordoet, hoeft de voogd pas te beslissen of hij of zij deze taak op zich wil nemen. Kan hij dit bijvoorbeeld niet vanwege ziekte, dan kan een voogd weigeren. Het is dan ook verstandig om altijd een reservepersoon op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk een voogd aan te wijzen door aantekening in het gezagsregister bij de rechtbank. Verschillen zijn onder andere dat de inschrijving in het register openbaar is en er geen specifieke wensen omtrent de voogdij kunnen worden vastgelegd. Daarentegen zijn de kosten van de inschrijving lager dan het opstellen of aanpassen van een testament. Mocht je een voogd hebben benoemd en dit later willen wijzigen, dan hoef je niet per se je testament te laten wijzigen. Als je de nieuwe voogd registreert in het gezagsregister is dit vanaf het moment van registratie gewijzigd.

Bewindvoerder benoemen

Naast een voogd kun je een bewindvoerder in je testament benoemen. De bewindvoerder neemt het financiële deel voor zijn rekening. Hij (of zij) beheert de erfenis voor het kind. Je kunt ervoor kiezen om dezelfde persoon als voogd en bewindvoerder te benoemen, maar dit mogen ook twee personen zijn. In het testament regel je hoe lang het bewind duurt en bij welke omstandigheden het bewind eindigt. Bewind kan namelijk ook van toepassing zijn als het kind meerderjarig is, bijvoorbeeld tot de leeftijd van 23 jaar.

Alleenstaande ouder

Ben je alleenstaand en is er nog een andere ouder? In het geval je beiden het gezag hebt, gaat deze ouder voor om de zorg op zich te nemen.

Hulp nodig?

Door zowel voogdij als bewind te regelen kun je ervoor zorgen dat je kinderen verantwoord achterblijven. Zowel qua verzorging als op financieel gebied. Heb je vragen of kunnen we je helpen bij het regelen van voogdij of bewind? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Linda Kroon - Joosten

Linda Kroon - Joosten

Juridisch adviseur

088 2531777 | ljoosten@alfa.nl


Meer over Linda