Banner

Volop (financierings-)mogelijkheden voor het MKB

3 november 2017 | Door:  Bas van Loo

‘Schoenmaker blijf bij je leest’. Een eeuwenoud spreekwoord dat eigenlijk misstaat in de huidige financieringswereld waar steeds meer alternatieven ontstaan voor traditionele bankfinanciering en termen als blockchain, big data en cryptocurrency de boventoon voeren. Het volume van uitstaande leningen van de grootbanken aan het MKB neemt dan ook af en het spreekwoord past daarom wel goed bij de terugtrekkende beweging die ‘traditionele’ financiers in het MKB maken. Dit komt de banken veelal op kritiek te staan, maar is dit wel terecht?

Bij het verstrekken van financiering zijn risico en rendement de bepalende factoren. Het begrip risico kan in deze context gedefinieerd worden als de kans dat een bepaalde situatie zich voordoet maal de impact van deze situatie. Rendement is de vergoeding die daar tegenover staat. Oftewel een financier zal inschatten hoe groot de kans is dat de gefinancierde niet aan de financieringsverplichtingen kan voldoen, en dit afzetten tegen het uitstaande obligo en het rentepercentage dat de gefinancierde bereid is te betalen. De kans dat een onderneming niet kan voldoen aan de betalingsverplichtingen wordt samengevat in een score, ook wel de rating genoemd. Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage over de verstrekte financiering. Maar ook de kosten die moeten worden gemaakt om de financiering te beheren en mogelijke afboekingen spelen daarbij een rol.

Een rating wordt beïnvloed door interne en externe factoren. Uw huidige betalingsgedrag, de te verwachten kasstromen en financiele ratio’s als solvabiliteit zijn daar onderdeel van. Maar ook uw kwaliteiten als ondernemer worden meegewogen. Een externe factor is bijvoorbeeld de sector waarin u zich begeeft. Al deze factoren bepalen uiteindelijk de uitkomst van uw rating, en dus uw risicoprofiel. Hierin zit de crux: hoe hoger uw risicoprofiel, hoe groter de buffer die de bank moet aanhouden en hoe hoger de rente. Oftewel voor elke euro die de bank verstrekt aan een onderneming met een hoog risicoprofiel, kan de bank minder uitlenen aan een andere onderneming.

Het risicoprofiel van het MKB ligt veelal hoger dan die van Grootbedrijven. Het komt dan ook veelvuldig voor dat bankfinanciering aan de onderkant van het MKB meer neigt naar risicodragend kapitaal. Het beheren van dergelijke leningen vergt een actievere houding dan de bank kan bieden. De combinatie van de verplichting van het aanhouden van grotere kapitaalbuffers en de beheerskosten maken dat de bank zich terugtrekt. Hierdoor ontstaat er ruimte voor alternatieve financieringsvormen in het MKB zoals crowdfunding. Dit zijn veelal partijen die wel kunnen inspringen op de financieringsvraag en tegen hogere rentes het hogere risico wel willen lopen. Oftewel voor iedere leest is er een schoenmaker!

Het kan voorkomen dat uw financieringsbehoefte niet volledig in het plaatje van uw (huis-)bank past, dit betekent nog niet dat uw plan niet financierbaar is. De alternatieven zijn legio, en wij helpen u graag wegwijs te worden. Vaak is zelfs een combinatie van financieringsvormen mogelijk. Alfa is aangesloten op de Funding Network, een platform waar meer dan 60 financiers benaderbaar zijn. Ook uw perfecte match zit hier vast tussen. Wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met Bas van Loo, 088 253 3073.

Bas van Loo

Bas van Loo

Adviseur


Meer over Bas