Banner

Vleesvee mogelijk vrijgesteld van fosfaatrechten

3 april 2018 | Door:  Jeroen van den Hengel

Vleesveehouders hebben geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat nooit zal afkalven. Deze bedrijven hebben daarnaast de keuze om ook de rest van de dieren buiten het fosfaatrechtenstelsel te houden. Dit heeft minister Schouten onlangs aangekondigd in een Kamerbrief. De Europese Commissie moet nog wel goedkeuring geven.

De afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de vleesveesector en het ministerie van LNV over het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesveehouderij, in het bijzonder de zoogkoeienhouderij. Deze sector heeft niet bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond, maar valt door de wettelijke definitie van melkvee wel onder de fosfaatrechten. De oplossing is enerzijds een verduidelijking van de definitie van jongvee en anderzijds uit een vrijstellingsregeling.

Definitie jongvee

Voor jongvee dat buiten de melkveehouderij wordt gehouden, zijn alleen fosfaatrechten nodig als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven, en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees, zijn geen rechten nodig. Vleesveehouders moeten dit in hun eigen bedrijfsadministratie duidelijk maken.

De verduidelijking van de jongveedefinitie kan betekenen dat veehouders ten onrechte fosfaatrechten toegekend hebben gekregen. Zij moeten er rekening mee houden dat de toekenning wordt herzien als er rechten zijn toegewezen voor jongvee dat niet heeft gekalfd. Deze vleesveehouders doen er verstandig aan om deze rechten voorlopig niet te verhandelen.

Vrijstellingsregeling

De jongveedefinitie geeft alleen een oplossing voor het jongvee dat alleen is bedoeld voor de productie van vlees. Zoogkoeienhouders hebben echter nog steeds fosfaatrechten nodig voor jongvee dat kalveren krijgt. Daarom kunnen zij gebruik maken van een vrijstellingsregeling. Zoogkoeienhouders die voor vrijstelling kiezen, moeten afstand doen van eventueel ontvangen fosfaatrechten. Ook mogen van deze bedrijven geen runderen worden afgevoerd voor de melkproductie in Nederland en mogen zij geen melkveetak of jongveeopfok voor de melkveehouderij hebben. Ook hier geldt dat bedrijven beter hun fosfaatrechten niet verkopen.

Deelnemen?

Deelname aan de vrijstellingsregeling zal vooral interessant zijn voor zoogkoeienhouders die onvoldoende fosfaatrechten hebben gekregen of die willen groeien. Veehouders die op termijn willen stoppen, zullen geen afstand willen doen van de aan hen toegekende fosfaatrechten, omdat zij deze rechten kunnen verkopen. De invoering van de zowel de vrijstellingsregeling als de verduidelijking van de jongveedefinitie is voorzien per 1 juli 2018.

Vragen? Neem contact op met jouw Alfa-adviseur. Lees het recente nieuws over fosfaatrechten of bekijk onze dienstverlening op het gebied van agrarisch bedrijfsadvies.

 

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen