Banner

Vermogen opbouwen: houd risico en rendement in balans

12 maart 2019 | Door:  Dick Leeuw

Vermogen opbouwen via een spaarrekening kan een prima oplossing zijn om je toekomstige doelen te realiseren. Je weet wat je hebt en je geld is normaal gesproken veilig. Het is echter niet altijd een goede oplossing. Het rendement op een spaarrekening is te laag voor het compenseren van belasting en inflatie. Daardoor teer je eigenlijk in op het vermogen. Ook als je een bepaalde hoogte van je pensioen als doel hebt, kan sparen leiden tot een laag kapitaal en daarmee ook een laag pensioen. Beleggen kan een alternatief zijn.

Waarom beleggen?

Als je een bepaald pensioeninkomen nastreeft,  heb je hier vermogen voor nodig. Bij een gewenst pensioenkapitaal weet je bij benadering hoeveel je moet sparen bij de huidige rente. Kun je dit spaarbedrag ook daadwerkelijk sparen? Zo niet, dan heb je twee keuzes: minder pensioen of (aanzienlijk) later met pensioen.
 
Er is eigenlijk nog een alternatief: proberen een hoger rendement te realiseren. Dit kan door te gaan beleggen.
 

Wat is beleggen?

Beleggen is voor iedereen anders en iedereen gaat anders om met risico. Als belegger streef je naar een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. Het risico dat je wilt en kunt lopen hangt af van je doel, de horizon en je risicoacceptatie.
 
Traditioneel zijn er de volgende beleggingscategorieën (met oplopend risico):
- Cash
- Obligaties
- Aandelen
- Vastgoed
- Alternatieve beleggingen
 
Als je belegt kun je nooit met 100% zekerheid weten hoe deze categorieën zullen presteren of hoeveel het werkelijke rendement is na een bepaalde periode.
 

Verminderen beleggingsrisico

Door een goede spreiding van je vermogen over de diverse categorieën verbeter je de verhouding tussen het risico en het te verwachten rendement. Verschillende beleggingen reageren namelijk verschillend op de markt en op economische situaties. Ook binnen de categorieën kan het risico worden verminderd door te spreiden over diverse regio’s, sectoren en/of debiteuren.

Een andere mogelijkheid is het spreiden over de tijd. Wie met geld op één moment instapt, kan veel verliezen. Het marktrisico (zoals schommelingen in de economie) is altijd aanwezig en de markt is niet te timen. Het is daarom verstandig om periodiek in te leggen.
 

Welke termijn?

Bij een lange beleggingshorizon past een andere verdeling van het geïnvesteerde kapitaal dan bij een korte. Het is dus belangrijk dat je weet op welke termijn je je doel wilt bereiken. Bij een lange termijn kan meer risico worden genomen.
 
Bij de invulling van de portefeuille betekent dit bijvoorbeeld meer aandelen (plus vastgoed en alternatieve beleggingen) en minder obligaties/cash. Naarmate je dichter bij de einddatum van de beleggingshorizon komt, is het verstandig om deze verhouding aan te passen naar meer obligaties en cash.
 

Wat is het echte risico?

Zelfs met risicospreiding en met het beste advies heb je nog geen garantie dat het rendement aan het eind van het jaar positief is. Risico en rendement gaan immers hand in hand.  Het beleggingsrisico is een feit, maar sparen en niet je gewenste pensioenkapitaal bereiken zonder beleggen is ook een risico.
 

Vraag het Alfa

Begin eens te inventariseren met wat je echt wenst. Hoeveel pensioen heb je echt nodig en wat heb je nog meer om jouw wensen in te vullen? Aan de hand van deze wensen kan worden bepaald welk rendement nodig is om de gewenste doelstelling te bereiken. Afhankelijk van deze berekening kan dit leiden tot de conclusie dat (het deels) beleggen van vermogen noodzakelijk is voor het realiseren van jouw wensen.
 
Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het behalen van jouw doelstellingen? Neem dan eens contact op met een van onze financieel adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.
 
Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick