Banner

Verhoogt duurzaam ondernemen de waarde van je bedrijf?

17 maart 2020 | Door:  Frank van Ee

Ondernemers krijgen steeds meer met duurzaamheid te maken. Klanten willen duurzame alternatieven, wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid verandert snel en nieuwe, duurzame technologieën komen in sneltreinvaart beschikbaar.

De transitie naar duurzaam ondernemen vraagt van ondernemers een hoge mate van flexibiliteit. Vragen als ‘wat gaat dit mijn onderneming kosten?’ en ‘is het echt nodig om al deze veranderingen door te voeren?’ zijn snel gesteld. Ondernemers die goed op deze veranderingen weten in te spelen, kunnen daarvan de vruchten plukken. In dit artikel gaan we in op de vraag of duurzaam ondernemen de waarde van je onderneming verhoogt.

Duurzaam waarde toevoegen

Voor veel ondernemers is inzicht in de waarde van hun bedrijf een belangrijk gegeven, zeker als de verkoop van de onderneming aanstaande is. Het maximaliseren van de waarde is een proces dat idealiter jaren voor de eigenlijke verkoop al begint.

Een methode die veel wordt gebruikt bij het bepalen van de waarde van een onderneming is de discounted cash flow-methode. Het uitgangspunt van deze waarderingsmethode is dat de waarde van (de aandelen van) de onderneming kan worden uitgedrukt in de toekomstige verwachte vrije geldstromen naar de (aandeelhouders van de) onderneming. Des te hoger de verwachte vrije geldstromen, des te hoger de waarde. Duurzaam ondernemen is een manier om de vrije geldstromen, en daarmee de waarde van de onderneming, te verhogen. Ook zijn er voor duurzaam ondernemen subsidies beschikbaar en zorgt duurzaam ondernemen voor een lager risicoprofiel.

Verhogen van vrije geldstromen

Het aanbieden van duurzame producten of diensten kan de omzet van je onderneming doen stijgen. Ook het toepassen van duurzame technologieën zoals het plaatsen van zonnepanelen kan een positief effect hebben op de waarde van het bedrijf. Je energiekosten nemen af waardoor de vrije geldstromen stijgen. Een koper is vervolgens bereid meer te betalen voor de onderneming.

Hoewel veel duurzame technologieën een aanzienlijke investering vereisen, zijn er ook subsidiemogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de SDE+(+)-, EIA- en MIA/Vamil-subsidies. Zo kun je via de SDE+(+)-regeling 12 tot 15 jaar subsidie ontvangen om de meerprijs voor de opwekking van duurzame energie te compenseren. De EIA en MIA/Vamil bieden de mogelijkheid om een fiscaal voordeel te behalen wanneer je investeert in duurzame technologieën. Het ontvangen van subsidie leidt vaak tot een toename van de vrije geldstromen en daarmee ook tot een toename van de waarde van je bedrijf.

Verlagen van het risicoprofiel

Naast de verwachte vrije geldstromen is ook het risicoprofiel van een onderneming van invloed op de waarde ervan. Een hoog risicoprofiel verhoogt de onzekerheid voor een koper, die daardoor minder bereid is te betalen. Het reduceren van bedrijfsspecifieke risico’s heeft daarom een positief effect op de waarde van bedrijven. Ook op dit gebied brengt duurzaam ondernemen veel voordelen met zich mee.

Door proactief aandacht te richten op duurzaamheid is een onderneming beter in staat te voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving. Dit reduceert het risico dat het bedrijf hier in de toekomst niet aan kan voldoen. Ook heeft duurzaam ondernemen een positief effect op het personeel. Het thema duurzaamheid wordt ook voor (potentiële) werknemers steeds belangrijker. Duurzaam ondernemerschap stelt een bedrijf daarom beter in staat geschikt personeel te werven en te binden, wat gezien de huidige krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker wordt.

Vraag het Alfa

Duurzaam ondernemen kan op verschillende manieren de waarde van je bedrijf verhogen. Heb je vragen of hulp nodig bij het waarderen van je bedrijf? Of zoek je naar manieren om de waarde ervan te verhogen en wil je de mogelijkheden van subsidies bespreken? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Alfa Consultants. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl