Banner

Vergoeding van je kostprijs van kalfsvlees

26 mei 2020 | Door:  Pieter Okken

Wat bepaalt de toekomst van de kalversector? De kostprijsopbouw of de contractvergoeding versus vleesprijs? Vooral nu in de coronacrisis is het best ingrijpend om daar bij stil te staan. Wil de sector bezuinigen op de kostprijs? Of wil de sector een acceptabele vergoeding voor de geleverde prestaties? Als ondernemer zoek je een rendabele bedrijfsvoering. Maar daar komt best wel wat bij kijken als de kostprijs dreigt toe te nemen en de vleesprijs onder druk komt te staan.

Hogere kostprijs

Kostprijs is een breed begrip. Binnen Alfa hanteren we daarom liever het begrip ‘de kritieke opbrengstprijs’. Dat is de uiteindelijke prijs die je nodig hebt om alle lasten te kunnen betalen, zowel zakelijk, bancair als privé. Deze kritieke opbrengstprijs wordt hoger naarmate de verplichtingen om het stukje kalfsvlees te kunnen en te mogen produceren steeds groter wordt. Belangrijk is om te weten waaruit jouw lasten zijn opgebouwd en waar je als ondernemer in kunt sturen.

Lagere vergoeding

De compensatie van de lasten zijn de baten: de contractvergoeding of de kalfsvleesprijs. De vleesprijs staat vooral in de rosésector fors onder druk omdat de afzet grotendeels is weggevallen. Nieuwe afzetkanalen en marktwerking is daarvoor van cruciaal belang. Maar voor jou als individuele ondernemer is het belangrijk dat je een goede gesprekspartner bent op het moment dat je uit moet blinken. Benut jouw sterke kanten op dat cruciale moment. Weet  waarover je praat.

Juiste inzicht

Om de kritieke opbrengstprijs op een acceptabel niveau te houden of te krijgen, is het belangrijk om je  plannen goed door te rekenen. Wat is het effect van de investeringen in emissie-arme stallen en dierwelzijn? Op welke fronten kan je nog kosten besparen? Met de BAS-rapporten van Alfa kan je precies zien waar je nog kunt optimaliseren. Wil je uitbreiden en door schaalvergroting de kritieke opbrengstprijs sturen? Dan is een lange termijn begroting het middel om door te rekenen of je de juiste keuzes kan maken.

Gezonde balans

Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden in de opbouw van de kritieke opbrengstprijs en de vergoeding die deze prijs compenseert. Kijk daarbij goed naar de volgende aspecten voor een goede balanspositie:

Alfa is dichtbij

Wil je weten wat de specialisten van Alfa voor jou kunnen betekenen? Wil je meer inzicht met BAS Vleeskalveren? Neem contact op met het  dichtstbijzijnde kantoor van Alfa Accountants en Adviseurs en bespreek wat jouw toekomstperspectief is! Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees hier meer over de vleeskalverhouderij.

Pieter Okken

Pieter Okken

Klantbeheerder

088 2531519 | pokken@alfa.nl


Meer over Pieter