Banner

(Ver)leasen van fosfaatrechten: waar moet je op letten?

17 december 2018 | Door:  Jeroen van den Hengel

Het fosfaatrechtenstelsel schrijft voor dat je niet meer fosfaat met melkvee mag produceren dan je fosfaatrecht. Bij een (dreigend) tekort of overschot, heb je nog tot 31 december de tijd om rechten te leasen of verleasen. Wat zijn de aandachtpunten?

Na de melding van een overdracht en na betaling van de legeskosten rondt RVO de beoordeling normaal gesproken binnen 8 weken af. Pas op het moment dat de overgedragen fosfaatrechten door RVO zijn geregistreerd, kan de verwerver ze gebruiken. Dit zou betekenen dat overdrachten van fosfaatrechten, die in de laatste 8 weken van het jaar bij RVO worden gemeld, niet meer voor het kalenderjaar 2018 zouden meetellen. Gelukkig wordt hier coulant mee omgegaan: als beide partijen de overdracht uiterlijk 31 december gemeld en ondertekend hebben, dan wordt de overdracht nog voor het jaar 2018 meegeteld.


Zorg dat beide partijen tijdig de heen- en teruglease ondertekenen

Bij elke overdracht – verkoop of lease – worden de fosfaatrechten met 10% afgeroomd. Een uitzondering geldt bij overdrachten in familieverband.  Er is eveneens geen afroming bij een overdracht van fosfaatrechten naar het landbouwbedrijf waar ze datzelfde kalenderjaar vandaan kwamen; de zogenaamde éénjarige lease. Een leaseoverdracht meld je met twee overdrachtsformulieren. De vervreemder/lessor  draagt de rechten eerst over aan de verwerver/lessee. Deze heenlease wordt met 10% afgeroomd. De verwerver draagt vervolgens (per direct) de verworven fosfaatrechten terug over naar de oorspronkelijke vervreemder. Deze teruglease wordt niet met 10% afgeroomd, mits deze binnen hetzelfde kalenderjaar wordt gemeld. Zorg ervoor dat beide partijen – lessor en lessee – zowel de heen- als de teruglease uiterlijk 31 december bij RVO melden en ondertekenen.

Hoe kan de lease eruitzien?

Je hebt in 2018 100 kg fosfaatrechten over en wilt deze via éénjarige lease tijdelijk overdragen. Er is geen sprake van een familieverband, dus de heenlease wordt met 10% afgeroomd. In het overdrachtsformulier geef je aan dat er sprake is van heenlease van 100 kg. Op de vraag hoeveel de verwerver tijdens het lopende jaar mag benutten, vul je 90 kg in. Voordeel is dat je hierdoor zelf in het jaar van overdracht nog 10 kg kunt benutten; in totaal dus 100%! In het overdrachtsformulier voor de teruglease wordt de 90 kg zonder afroming terug overgedragen, waarbij de benutbare hoeveelheid altijd 0 kg is.

Tot slot

Ondanks het feit dat er melkveehouders zijn die  - bijvoorbeeld door bezwaarprocedures – nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn, is het van belang om de fosfaatproductie en de hoeveelheid fosfaatrechten in het kalenderjaar 2018 op elkaar af te stemmen. Er resteert nog korte tijd tot het einde van het kalenderjaar. Eénjarige lease kan, zeker gelet op de – op moment van schrijven – dalende leaseprijzen, een oplossing zijn.  Houd daarbij bovengenoemde aandachtspunten in de gaten. Je Alfa adviseur kan je begeleiden bij de overdracht van fosfaatrechten, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken in een leaseovereenkomst of bij het melden van de overdracht bij RVO.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen