Banner

Vaste reiskostenvergoeding loopt niet meer door in 2022

3 januari 2022 | Door:  Patricia ter Haar

In het voorjaar van 2020 keurde de staatssecretaris van Financiën goed dat vaste reiskostenvergoedingen onbelast bleven doorlopen. Ook al hadden deze betrekking op werkdagen die werknemers thuis doorbrachten vanwege de coronamaatregelen. Vanaf 1 januari 2022 komt deze goedkeuring nu te vervallen. Als werkgever zul je dus de vaste reiskostenvergoedingen opnieuw moeten beoordelen.

Voor veel werknemers leidden de maatregelen rondom de coronacrisis van maart 2020 tot een verandering van hun reispatroon. Door toenemend thuiswerken namen de kilometers voor woon/werkverkeer aanzienlijk af en daarmee de feitelijke reiskosten. Die verandering kon met zich meebrengen dat je als werkgever de vaste reiskostenvergoeding zou moeten aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon rekenen.

Vaste vergoeding woon/werkverkeer

Dit vond de overheid niet doelmatig en ongewenst. Daarom mochten werkgevers –indien werknemers een vaste reiskostenvergoeding ontvingen en deels thuis werkten– de vaste reiskostenvergoeding in die periode door laten lopen. Zowel in 2020 als in 2021 mocht je als werkgever blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was vóór 13 maart 2020.

Goedkeuring vervallen per januari 2022

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft laten weten dat deze goedkeuring met ingang van 1 januari 2022 komt te vervallen. Wat betekent dit voor jou als werkgever als je een onbelaste reiskostenvergoeding uitkeert? Vanaf januari 2022 moet je die aanpassen aan de feiten en omstandigheden van dat moment. Dat betekent dat je bij de vaststelling van de vaste reiskostenvergoeding rekening houdt met het veranderde reispatroon van jouw personeel. Is er nog wel sprake van een vaste arbeidsplaats waar de werknemer in het kalenderjaar tenminste 40 keer heen reist? Is een onbelaste reiskostenvergoeding sowieso nog mogelijk rekening houdend met de of 128-dageneis? Wellicht ga je de kosten voor woon/werkverkeer vergoeden op basis van werkelijk gereisde dagen? Beoordeel dus goed of de onderbouwing voor de reiskostenvergoeding in 2022 nog volstaat.

Vragen?

Heb je vragen over het vervallen van de goedkeuring per januari 2022? Of heb je hulp nodig bij het beoordelen en zo nodig opnieuw vaststellen van de vaste reiskostenvergoeding? Neem dan contact op met een adviseur van Salaris en Personeel. Een afspraak is zó gemaakt! 

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia