Banner

Update Wet DBA

1 februari 2019 | Door:  Erna Hertog-Visser

Zoals je wellicht al hebt vernomen, zal de opvolger van de Wet DBA niet eerder dan 1 januari 2021 in werking treden. In zijn brief van 26 november 2018 heeft minister Koolmees de voortgang van de uitwerking van de wetgeving ter vervanging van de Wet DBA toegelicht. Uit zijn brief blijkt het volgende.

1. Opdrachtgeversverklaring

Onder de nieuwe wetgeving zal worden gewerkt met een zogenoemde opdrachtgeversverklaring. Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat opdrachtgevers helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.

2. Verduidelijking gezag

Door middel van een aanpassing van het handboek loonheffingen per 1 januari 2019 hebben opdrachtgevers meer aanknopingspunten om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking.  Bekijk hier de documentatie van de Belastingdienst. 

3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)

Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

4. Opt-out

Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers onder voorwaarden een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit biedt opdrachtnemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en hun opdrachtgevers extra zekerheid.

De ALT en opt-out worden nog verder uitgewerkt. Beoogd wordt de wetgeving voor deze maatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

5. En nu?

De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Onder dit begrip vallen situaties waarin sprake is van evidente schijnzelfstandigheid, waarbij de Belastingdienst de volgende criteria hanteert:

Minister Koolmees schrijft dat, totdat de nieuwe maatregelen zijn ingevoerd, het kabinet streeft naar een balans tussen enerzijds het vermijden van onnodige onzekerheid onder opdrachtnemers en hun opdrachtgevers en anderzijds handhaving op kwaadwillendheid.

6. Wat betekent dit voor jou?

Helaas is en blijft er voorlopig nog veel onduidelijk rondom de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. Zolang de implementatietermijn geldt en er niet wordt gehandhaafd, is het aan te raden om in ieder geval te toetsen of geen sprake is van een dienstbetrekking en gebruik te maken van een modelovereenkomst op de website van de Belastingdienst. Hiermee voorkom je dat je in een situatie van ‘evidente schijnzelfstandigheid’ komt.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, verneem je van ons. Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief om periodiek op de hoogte gehouden te worden van het laatste relevante nieuws.

Erna Hertog-Visser

Erna Hertog-Visser

Juridisch adviseur

088 2532941 | ehertog@alfa.nl


Meer over Erna