Banner

Uitbreiding en verduidelijking informatieverplichting arbeidsvoorwaarden

9 juni 2022 | Door:  Patricia ter Haar

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet Nederland een Europese Richtlijn implementeren in de Nederlandse wetgeving. Hiermee wijzigt een aantal regels voor de verplichting van werkgevers om meer duidelijkheid aan werknemers te geven over hun arbeidsvoorwaarden. Ook moeten arbeidsvoorwaarden voor werknemers meer voorspelbaar worden. Dit zal gevolgen hebben voor veel arbeidsovereenkomsten; ook overeenkomsten die al (langer geleden) zijn afgesloten. De nieuwe regels gelden namelijk voor elke arbeidsovereenkomst. Wat gaat er veranderen? En wat betekent dit voor jou als werkgever?

Europese Richtlijn

Door de Europese Unie (EU) is de richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ opgesteld. Deze richtlijn heeft als doel arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de EU te verbeteren en werknemers minimumrechten te geven. De Nederlandse regering moet de Europese richtlijn uiterlijk op 1 augustus 2022 in de Nederlandse wetgeving hebben verwerkt. Inmiddels hebben beide Kamers ingestemd met het wetsvoorstel.

Waaraan voldoe je als werkgever?

Als werkgever verstrek je jouw werknemers schriftelijk en binnen één week na hun eerste werkdag informatie over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie. Naast de gebruikelijke gegevens die je al opneemt in de arbeidsovereenkomst, betreft het bijvoorbeeld ook de plaats van het werk, de functie of aard van de arbeid, de betalingswijze en de frequentie van loonbetalingen en informatie over een al dan niet voorspelbaar werkpatroon.

Voorspelbaar werkpatroon

Is sprake van een voorspelbaar werkpatroon (de werknemer werkt op vaste uren) dan kun je volstaan met het verstrekken van informatie over de duur van de normale werkdag of werkweek.

Is het werkpatroon van de werknemer niet voorspelbaar (bijvoorbeeld bij oproepkrachten of werknemers met min-max overeenkomst) dan informeer je de werknemer over de zogenaamde referentiedagen en -uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken. Buiten deze referentiedagen en -uren kan de werknemer niet verplicht worden om te werken en mogen zij de arbeid weigeren te verrichten. Dit staat los van de verplichting die er al was om een werknemer op tijd (wettelijk vier dagen vooraf) op te roepen voor werkzaamheden.

Na 26 weken kan een werknemer met een niet voorspelbaar werkpatroon een verzoek aan jou als werkgever doen om meer voorspelbare arbeidstijden. Je moet hier binnen drie maanden (Let op: Bij werkgevers met tien of meer werknemers geldt een termijn van één maand!) schriftelijk én gemotiveerd op reageren.

Reageer je niet tijdig of reageer je niet gemotiveerd, dan wordt het verzoek van jouw werknemer geacht te zijn ingewilligd.

Overige informatie

Naast de bovengenoemde informatie moeten werknemers binnen één maand van de eerste werkdag nog extra informatie ontvangen over het recht van opleiding, de naam van het eventuele pensioenfonds wat van toepassing is en de naam van de verzekeringsmaatschappij waar eventueel andere personeelsverzekeringen zijn ondergebracht. In geval van uitzendkrachten en voor werknemers die naar een andere EU-land worden uitgezonden (gedetacheerd) gelden nog extra aanvullende informatieverplichtingen over bijvoorbeeld het bedrijf waar ze gaan werken, de beloning en de voordelen in geld en natura en dergelijke.

De wijze waarop je deze informatie verstrekt, kun je als werkgever zelf bepalen. Je kunt deze informatie bijvoorbeeld ook opnemen in een personeelshandboek of op een intranetsite plaats. Het is belangrijk dat je als werkgever kunt bewijzen dat je de informatie hebt verstrekt.

Wat kan Alfa voor je doen?

Om als werkgever te kunnen voldoen aan de informatieplicht is het belangrijk om de (model)arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers aan te passen conform de nieuwe wetgeving. Al eerder aangenomen werknemers kunnen overigens ook alsnog om de bovengenoemde informatie verzoeken. Wil je hulp bij het beoordelen van je arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met één van onze personeelsadviseurs. Zij bespreken wat in jouw situatie moet gebeuren.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia