Banner

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd, wat kun je doen?

4 februari 2019 | Door:  Jasper Gorter

Op je te betalen inkomstenbelasting mag je belastingkortingen, de zogenoemde heffingskortingen, in aftrek brengen. Het kan voorkomen dat je te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verzilveren. Dan kun je de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald krijgen door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd. Wat kun je doen om de heffingskortingen toch te verzilveren?

Waarom de afbouw van de uitbetaling?

De reden van de overheid om het uitbetalen van heffingskortingen af te bouwen, is om het hebben van eigen inkomen te stimuleren. Dan kun je namelijk zelf je heffingskortingen verzilveren.
 

Hoe werkt het?

Op de te betalen belasting over je inkomen, mag je eerst de heffingskortingen in aftrek brengen. Als je zelf te weinig belasting betaalt om de heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt je de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Dit kan onder de voorwaarde dat je fiscale partner voldoende belasting betaalt. De uitbetaling vindt alleen plaats voor de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze uitbetaling wordt al sinds 2009 afgebouwd, maar de mogelijkheid wordt vanaf 2019 verder beperkt.
 

Geleidelijke afbouw naar nihil

Van genoemde kortingen kan dit jaar nog 26,7% worden geïnd als uw partner voldoende belasting betaalt. In 2020 is dit nog maar 20%, in 2021 nog 13,3%, in 2022 nog 6,7% en vanaf 2023 niets meer. Let op dat het totaal van de genoemde heffingskortingen in 2019 maar liefst € 8.700 bedraagt!
 

Let op!

De afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 2.477 geldt niet voor degene die vóór 1 januari 1963 geboren is. Er is dan wel recht op de volledige algemene heffingskorting, mits de partner voldoende inkomstenbelasting betaalt. Deze uitzondering geldt niet voor de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 

Wat kun je hier tegen doen?

Als in jouw geval de heffingskortingen niet benut worden en dus ook steeds minder uitbetaald worden, is het zaak te kijken naar mogelijkheden om inkomen te creëren. Je kunt hierbij denken aan:
- Het zo verdelen van het box 3-vermogen in de aangifte dat je hierdoor inkomen krijgt waarmee de heffingkortingen deels benut worden
- Het (jaarlijks) doen van dividenduitkeringen uit je B.V. en die in de aangifte aan jezelf toerekenen
- Mee gaan werken in de onderneming van je partner om zo eigen inkomen te creëren
 
Jaarlijks proberen wij voor onze klanten tijdig aandacht te besteden aan deze fiscale regelingen en de aangiften inkomstenbelasting zo optimaal mogelijk in te dienen. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt!
 
Bekijk de fiscale eindejaarstips voor ondernemers
 

Vragen?

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.
 
Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper