Banner

Top 10 eindejaarstips

12 oktober 2021 | Door:  Jasper Gorter

Welke eindejaarstips springen dit jaar het meest in het oog? We zetten de tien belangrijkste voor je op een rij.

1. Optimaliseer gebruik tariefsopstap vennootschapsbelasting

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2022 verlengd naar 395.000 euro. Zie deze tabel voor een overzicht:

* Zeer waarschijnlijk

Er zijn diverse mogelijkheden om gebruik te maken van de tariefsopstap. Denk aan verbreking van de bestaande fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of optimalisatie binnen de BV-structuur.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor BV en dga

2. Overweeg de aanschaf of lease van een elektrische auto van de zaak

Ben je van plan op korte termijn vanuit de zaak een elektrische auto te kopen of te leasen, doe dat dan nog dit jaar. Vanaf 2022 wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12% naar 16%. Bovendien geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde in plaats van de eerste 40.000 euro. Door de auto nog in 2021 te kopen of te leasen profiteer je 60 maanden van een lagere bijtelling. Ook speelt hierbij de milieu-investeringsaftrek een rol.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor automobilisten

3. Schenken ten behoeve van de eigen woning

Wil je je kinderen (of een derde) een bedrag schenken ten behoeve van hun eigen woning (aankoop, aflossing hypotheek etc.) dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van 105.302 euro (jubelton). De schenking kan onder voorwaarden worden verdeeld over meerdere jaren. Schenk je nog dit jaar, dan vermindert dit je vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag. Dit kan je maximaal zo’n 1.800 euro aan belasting schelen. Mogelijk betalen je kinderen wel extra box 3-belasting.

Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de vrijstelling voor de jubelton wordt afgeschaft. Houd hier rekening mee.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor woningeigenaren

4. Benut de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege corona dit jaar 3% tot een loonsom van  400.000 euro en 1,18% over het meerdere. Het percentage van 3% wordt in 2022 verlaagd tot 1,7%. Gebruik de vrije ruimte dus zo mogelijk nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kun je niet doorschuiven naar 2022.

Ook de dga kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de vrije ruimte, eventueel gecombineerd met de toepassing van de concernregeling. Let dan wel goed op het bonusverbod als je gebruik hebt gemaakt van verlenging van bijzonder uitstel van betaling belasting en/of de NOW-regeling.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor BV en dga

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor werkgevers

5. Neem kostenvergoedingen onder de loep

De goedkeuring voor het ongewijzigd laten doorlopen bij thuiswerken van de vaste reiskostenvergoeding komt per 31 december 2021 te vervallen. Daarnaast komt er de mogelijkheid voor een onbelaste vergoeding van 2 euro per thuisgewerkte dag. Vanwege gewijzigde omstandigheden is het mogelijk noodzakelijk de vaste kostenvergoeding opnieuw te onderbouwen

Kortom, neem de (vaste) vergoedingen onder de loep en optimaliseer waar mogelijk.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor werkgevers

6. Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan

Heb je als fiscale partner zelf geen of weinig inkomen, dan gaan waarschijnlijk je heffingskortingen (deels) verloren. Je kunt dit voorkomen door inkomen in box 2, bijvoorbeeld door een dividenduitkering, te creëren en dit in de aangifte inkomstenbelasting toe te delen aan de minstverdienende fiscale partner of het vermogen in box 3 bij de minstverdienende partner te laten belasten.

Let wel goed op het dividendverbod als je gebruik hebt gemaakt van verlenging van bijzonder uitstel van betaling belasting en/of NOW!

Lees meer in de artikelen eindejaarstips voor alle belastingplichtigen en eindejaartips voor BV en dga.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

Lees meer in het artikel eindejaartips voor BV en dga.

7. Optimaliseer de investeringsaftrek

Als je dit jaar meer dan 2.400 euro investeert, heb je mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek op de winst, die afhangt van de hoogte van de aangegane investeringsverplichtingen. Het vervroegen of juist uitstellen van investeringsverplichtingen kan daarom de moeite waard zijn!

Als je milieuvriendelijk investeert, heb je mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan worden in 2022 verhoogd, dus zou het aantrekkelijk zijn om je investeringen uit te stellen tot 2022. Het is nu nog echter niet duidelijk welke bedrijfsmiddelen voor de MIA in aanmerking komen in 2022 en welk percentage dan voor het betreffende bedrijfsmiddel geldt. Dit wordt eind 2021 gepubliceerd in een nieuwe Milieulijst. Bereid dan de investering samen met je leverancier helemaal voor en beslis in december 2021 of je nog dit jaar of beter juist volgend jaar milieuvriendelijk wilt investeren.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor dga en BV

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor ondernemers in de inkomstenbelasting

8. Bereid je voor op de peildatum in box 3

Je privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van elk jaar. Zorg daarom dat je vóór 1 januari niet te veel liquiditeiten opneemt uit jouw eenmanszaak. Je betaalt, afhankelijk van de omvang van jouw vermogen, in 2022 namelijk tot maximaal 1,71% aan belasting over de opgenomen liquiditeiten. Of stort juist liquiditeiten in je BV of in je eenmanszaak of samenwerkingsverband om het vermogen in box 3 te verlagen.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

9. Storting premie in lijfrentepolis of bankspaarrekening

Stort dit jaar een bedrag in je lijfrentepolis of geblokkeerde lijfrentebankspaarrekening en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw (jaar- of reserveringsruimte). Als je voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kun je de premie in 2021 aftrekken tegen maximaal 49,5%. Vooral als de premie aftrekbaar is tegen het hoge tarief en de latere uitkeringen lager belast zijn, levert het fiscaal voordeel op.

Daarnaast levert het bedrag op de geblokkeerde bankspaarrekening vaak ook meer rendement op dan op de gewone spaarrekening en telt de betaalde premie niet meer mee als vermogen in box 3.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

10. Maak de juiste keuzes rondom giftenaftrek

Giften via de bank aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er zijn diverse keuzemogelijkheden rondom de giftenaftrek:

  1. Gewone giften, met bepaalde aftrekdrempels. Denk dan aan de mogelijkheid tot het clusteren giften in een belastingjaar om vervolgens in een volgend belastingjaar geen giften te doen.
  2. Periodieke giften waarvoor geen aftrekdrempels gelden, maar wel schriftelijk vast moeten liggen en voor meerdere jaren gelden.
  3. Giften via je BV, tot 50% van de winst en maximaal 100.000 euro.

Het is interessant om door te rekenen welke variant de meeste aftrek oplevert en het beste bij je past. Houd er tot slot nog rekening mee dat door een beperking van de maximale aftrek in de aangifte inkomstenbelasting, de giftenaftrek steeds minder oplevert. Haal aftrekbare giften (vanuit privé) dus zo mogelijk naar voren. In 2021 levert een gift (afgezien van eventuele aftrekdrempels) een fiscaal voordeel op van maximaal 43%, in 2022 wordt dit 40%.

Lees meer in het artikel eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper