Banner

Toekomstplannen maken aan de keukentafel

7 maart 2018 | Door:  Binny Hoekstra

Een klant belt om een afspraak te maken. Vader, moeder en twee zonen willen meer duidelijkheid over de toekomst. Het gebeurt elke dag wel een keer bij Alfa. Bedrijfskundig adviseur Binny Hoekstra deelt haar ervaringen tijdens zo’n gesprek. “Belangrijk is om alle meningen en argumenten helder te krijgen. Dan kunnen we een gezamenlijk plan maken: wat wil je en waarom wil je dat?”

“We willen investeren in fosfaatrechten, anders moeten we nog meer koeien inleveren. Maar de melkstal moet ook vergroot”, zegt de ene zoon. De andere zoon haakt in met de mededeling dat er nog asbest op de jongveestal ligt. “Meer fosfaatrechten kopen? Is dat wel verstandig? En hoe zit het dan met de bedrijfsovername over een paar jaar?” vraagt moeder. Pa wil een goed draaiend bedrijf overdragen, dat klaar is voor de toekomst. De zonen willen nu eerst groeien in aantal koeien en graag een grotere melkstal.

Ideeën en meningen

De eerste ronde koffie is nog niet op, of het is duidelijk dat er een paar verschillende meningen aan de keukentafel van de boerderij zijn aangeschoven. Toch is het voor mij belangrijk om al die ideeën en meningen helder te krijgen. Alleen zo kun je als adviseur een plan maken dat zij samen willen gaan realiseren. Door daarna de benodigde bedragen en het uiterlijke moment van de investeringen te inventariseren, kan ik samen met de ondernemer het investeringsplan opstellen voor de komende jaren.

Wat heb je nodig?

Het klinkt simpel, maar antwoord geven op wat er benodigd is voor de bedrijfsovername wordt als zeer lastig ervaren. Wat heb je straks nodig als ouders; voor de aan te kopen woning en voor de middelen om van te leven? En al helemaal lastig als dit over een paar jaar staat gepland. Toch is het belangrijk hier duidelijkheid in te krijgen om hiermee (on)mogelijkheden te verhelderen. Maar ook het uitspreken van verwachtingen wie waar gaat wonen na de bedrijfsovername, of al eerder, is essentieel. 

Wat te doen met fosfaatrechten?

Uit de begrotingen volgt dat zonder aankoop van fosfaatrechten het resultaat lager wordt op lange termijn. Voor de ondernemers (behalve moeder) was aankopen van fosfaatrechten eigenlijk al een feit, maar dit geeft extra motivatie en ook een extra argument om het te gaan doen. Door de forse benodigde financiering in combinatie met de stevige aflossingen geeft dit de eerste twee, drie jaar een enorme druk op het resultaat. Door de fosfaatrechten in vijf jaar af te lossen ontstaat snel ruimte en daarmee weer mogelijkheden voor de bedrijfsovername.

Overname uitstellen

Die overname stond over drie tot vier jaar gepland, maar zal één à twee jaar moeten worden uitgesteld. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de melkprijs en de eigen bedrijfsresultaten de komende jaren. Het asbest op de jongveelstal moet vóór 2024 zijn gesaneerd. Die ingreep kan dus een paar jaar worden uitgesteld en samen met de bedrijfsovername worden meegenomen. 

De renovatie van de melkstal wordt twee jaar uitgesteld: “We houden het zo nog wel een paar jaar vol.” Eventueel is het een optie om af en toe een losse melker te regelen (én begroten!) om de werkdruk iets te verlichten.  

Uiteindelijk is de aankoop van de fosfaatrechten in tweeën gedeeld voor 2018. Dit om het risico van een standstil dit woord bestaat niet in het Nederlands, wat zou een alternatief kunnen zijn? ‘stilstand’ van de melkfabriek lijkt me niet logisch (het melkfabriek Friesland Campina noemt het een standstill en  standstill-maatregel) van de melkfabriek enigszins te beperken. Ook de verschillende visies van de firmanten over de prijs van de fosfaatrechten speelden hierin mee. Het doel blijft om het geheel in dit jaar aan te kopen, zodat het aantal koeien dat is gepland kan worden gemolken. 

Duidelijkheid over de toekomst

Door de verschillende scenario’s te hebben begroot is er inzicht verkregen in de effecten van de investeringen en bedrijfsovername. Voor vader en moeder wordt duidelijk hoe de toekomst eruitziet als het gaat om de overname en de mogelijkheden voor de andere kinderen. De zonen hebben nu een plan waar ze mee aan de slag kunnen.

Echt maatwerk!

Ieder plan dat ik opstel is specifiek voor de betreffende ondernemers en hun bedrijf: echt maatwerk. Er is geen melkveebedrijf gelijk en elke ondernemer heeft zijn persoonlijke mening en visie. Dit maakt het voor mij iedere keer weer een boeiend en afwisselend traject.
We weten allemaal dat geen plan precies zo uitkomt als vooraf ingeschat. Toch merk ik keer op keer dat een bedrijfsplan, gebaseerd is op de input van alle firmanten, bedrijven focus geeft in de bedrijfsvoering. Mét een plan kom je altijd dichter in de buurt van waar je heen wilt! 

Heb je ook plannen met uw bedrijf en wil je graag duidelijkheid over de te nemen stappen en de haalbaarheid? Neem dan contact met ons op, met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees meer over onze dienstverlening voor fusies en overnames of lees de recente artikelen.

Binny Hoekstra

Binny Hoekstra


Meer over Binny