Banner

Toekenning van fosfaatrechten

22 december 2017 | Door:  Jeroen van den Hengel

Op 1 januari treedt het fosfaatrechtenstelsel in werking. Doel van de fosfaatrechten is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). In januari ontvang je een beschikking met daarin de vastgestelde fosfaatrechten. Controleer deze goed!

Het aantal fosfaatrechten geeft aan hoeveel kilogram fosfaat met melkvee geproduceerd mag worden in één kalenderjaar. Heb je op 2 juli 2015 melkvee gehouden, en  in januari 2018 een landbouwbedrijf? Dan krijg je fosfaatrechten. Als je in een kalenderjaar meer fosfaat produceert  dan het aantal toegekende fosfaatrechten, is er sprake van een economisch delict en riskeer je een boete.

Melkveecategorieën

Niet voor alle runderen heb je fosfaatrechten nodig. De fosfaatrechten gelden voor de volgende diercategorieën:

Onder jongvee vallen dus ook vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij tot 1 jaar en vrouwelijke kalveren van weide- en zoogkoeien die gehouden worden als jongvee voor de vleesveehouderij. Voor witvleeskalveren (cat. 112), startkalveren voor rosé of roodvlees (cat. 115), rosékalveren (cat. 116 en 117), roodvleesstieren (cat. 122) en fokstieren (cat. 104) heb je geen fosfaatrechten nodig.

Verschillen met fosfaatreductieplan 2017

Het fosfaatrechtenstelsel en de regeling fosfaatreductieplan 2017 hebben hetzelfde doel, maar verschillen op enkele onderdelen. De reductieregeling was in 2017 van toepassing op melkproducerende bedrijven en geldt alleen voor vrouwelijke dieren, uitgedrukt in GVE’s. De fosfaatrechten gelden voor alle bedrijven met vrouwelijke en mannelijke dieren in de categorieën 100, 101 en 102, waarbij de fosfaatproductie is gebaseerd op de forfaitaire normen. Het excretieforfait van melkkoeien is afhankelijk van de gemiddelde melkproductie per koe. Houd hier rekening mee in je fosfaatplanning!

Bezwaar?

In de beschikking die je naar verwachting in januari 2018 ontvangt, staat vermeld hoeveel fosfaatrechten er  toegekend worden. Ook wordt aangegeven of je bedrijf in 2015 wel of niet grondgebonden was. Was het bedrijf niet-grondgebonden? Dan wordt ook de generieke korting van maximaal 8,3% weergegeven in de beschikking. Het is van belang dat je de fosfaatproductiegegevens (dieraantallen op 2 juli 2015, het gemiddeld aantal melkkoeien en de melkproductie in 2015) en de gegevens van de fosfaatruimte (oppervlakte en fosfaatklasse) goed controleert. Zijn de gegevens onjuist, en ben je het niet eens met het aantal toegekende fosfaatrechten? Maak dan tijdig, binnen zes weken, bezwaar. Je Alfa adviseur kent alle aandachtspunten, en is graag bereid om de beschikking te controleren. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen