Banner

To BV or not to BV: welke ondernemingsvorm is fiscaal slim?

9 juli 2019 | Door:  Onno Clous

Ondernemers, spaarders en beleggers vragen zich vaak af of een BV fiscaal gunstiger is. In twee bijdragen ga ik daarop in. Allereerst zijn de ondernemers aan de beurt. Ben je beter af met een BV of een persoonlijke onderneming? In het volgende deel van het tweeluik komt dan de vraag aan de orde of het slim is om in de BV te gaan sparen.

Lees het artikel voor de beleggers

Met een persoonlijke onderneming profiteer je van de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling, die niet gelden voor een BV. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting steeds lager worden naarmate het inkomen hoger is. De BV geeft de mogelijkheid inkomen uit te stellen. Maar hoeveel speelruimte er is, is ook weer afhankelijk van de hoogte van het loon. Dat mag weer niet lager zijn dan het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Uiteraard spelen naast de belastingheffing ook andere factoren een rol, zoals aansprakelijkheid en commercialiteit. Ik ga nu alleen in op de belastingheffing.

Vuistregel: een persoonlijke onderneming is fiscaal gunstiger bij een winst tussen 100.000 en 150.000 euro. Dit verschilt echt per ondernemer.

Een voorbeeld

Een ondernemer heeft een winst van 100.000 euro. Welke ondernemingsvorm is voor hem fiscaal gunstiger, als hij erop mikt jaarlijks zo min mogelijk belasting te betalen? Laten we ervan uitgaan dat de ondernemer alleen rekening houdt met de winst. Andere factoren laat hij buiten beschouwing, zoals hypotheekrenteaftrek en pensioen- en lijfrentepremies. En we maken het ook eenvoudig door ervan uit te gaan dat de ondernemer alle winst ieder jaar opmaakt. Dus dat de BV ieder jaar alle winst uitkeert in de vorm van loon en dividend. Kijk maar eens naar de volgende vergelijking.

Persoonlijke onderneming of BV?

De persoonlijke onderneming is in dit voorbeeld bijna 3.000 euro per jaar voordeliger. Dit kan oplopen als we ook rekening houden met de startersaftrek (voor beginnende ondernemers) en de oudedagsreserve. Aan de andere kant biedt de BV de mogelijkheid om winst gedeeltelijk uit te stellen door het geld dat je niet privé nodig hebt, voorlopig niet uit te keren. Met bovenstaande vergelijking zijn we er dus nog niet, als we die voor jou op maat gaan maken.

Laat Alfa een beoordeling op maat maken

Wil je hier dieper induiken voor jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met jouw Alfa-adviseur. Natuurlijk maken die dit ook zelf met jou bespreekbaar, als jouw onderneming meer winstgevend wordt (of juist minder!). Heb je vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van mijn collega’s bij jou in de buurt.

 

Onno Clous

Onno Clous

Fiscaal adviseur

088 2531678 | oclous@alfa.nl


Meer over Onno