Banner

Tips voor ondernemers in de transportsector

4 juli 2018 | Door:  Ralph Stoltenhoff

De toenemende zorg voor het milieu en het besparen van energie is een al jaren waarneembare trend. Om die reden stimuleert de overheid dat bedrijven duurzamer werken via de milieu- en energieaftrek. Ook voor de transportsector is hier volop voordeel te behalen. In dit bericht vind je tips die je hierbij kunnen helpen. Ook vind je tips die je helpen om fiscale risico’s te voorkomen bij het inschakelen van een zzp’er. Zzp’ers worden in de transportsector steeds vaker ingeschakeld. Doe er je voordeel mee!

TIP 1: Belastingvoordeel door milieu- en energieaftrek

Milieulijst
De te behalen voordelen staan vermeld in de Milieulijst. Deze is te downloaden vanaf de site rvo.nl. Deze lijst bevat een apart hoofdstuk Mobiliteit. Het betreft stille, schone en zuinige transportmiddelen, mobiele werktuigen, distributie van alternatieve brandstoffen en transportpreventie.

Hoe werkt de Milieulijst?
Op de Milieulijst kun je zien voor welke bedrijfsmiddelen je de milieuaftrek krijgt. Ook zie je hoeveel aftrek je krijgt, want deze kan 13,5%, 27% of 36% bedragen. Dit is onder meer afhankelijk van de te behalen milieuwinst en de gangbaarheid van een bedrijfsmiddel. Met name de nog niet ingeburgerde bedrijfsmiddelen leveren voordeel op. Denk hierbij die laatste aan een gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig.

Vervroegd afschrijven
Sommige milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen mag je sneller afschrijven. Dit geldt dan voor 75% van de aanschafwaarde. Sneller afschrijven gaat ten laste van de winst, zodoende kun je belasting besparen. Soms krijg je voor een bedrijfsmiddel zowel de MIA als de mogelijkheid om vervroegd af te schrijven.

Energielijst
Voor energiebesparende bedrijfsmiddelen bestaat de Energielijst. Ook hierin is een aparte sectie opgenomen voor de transportsector. Staat een investering op de lijst, dan levert dit een vaste aftrek van 54,5% op.

TIP 2: Voorkom risico’s bij inschakelen zzp’er

Zzp’er populair
De zzp’er wint nog steeds aan populariteit. Met name vanwege de flexibiliteit. Wellicht ben je zelf zzp’er of maakt je regelmatig gebruik van hun diensten. Houd dan wel rekening met de fiscale risico's.

Arbeidsrelatie?
Genoemd risico heeft betrekking op het al dan niet bestaan van een arbeidsrelatie ofwel dienstbetrekking. Schakel je een keer een zzp’er in voor het vervoer van goederen voor jouw transportbedrijf, dan zal er niet snel sprake zijn van een dienstbetrekking. Schakel je dezelfde zzp’er bijvoorbeeld twee keer per week in, dan wordt die mogelijkheid al aanzienlijk groter.

Wat is het risico?
Is er sprake van een arbeidsrelatie, dan ben je wettelijk verplicht loonheffing en premies in te houden. Ook als zowel jij als de zzp’er hebben afgesproken ervan uit te gaan dat er geen arbeidsrelatie is. Of er een arbeidsrelatie is, hangt af van de feiten en omstandigheden. Dit is geregeld in de Wet deregulering beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), die momenteel opnieuw wordt bezien.

Modelovereenkomsten
Je kunt een arbeidsrelatie uitsluiten door gebruik te maken van een modelovereenkomst. Je kunt tal van modelovereenkomsten, ook voor de transportsector, vinden op de site van de Belastingdienst (belastingdienst.nl).

Vul de modelovereenkomst samen met de opdrachtnemer in (of als je opdrachtnemer bent, samen met de opdrachtgever) en onderteken deze. Je bent er dan van gevrijwaard dat de fiscus de transportovereenkomst toch als arbeidsrelatie aanmerkt. Belangrijk is wel dat er ook overeenkomstig de modelovereenkomst wordt gewerkt. Alleen dan ben je gevrijwaard. Dit kan achteraf gecontroleerd worden.

Let op!
Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de Wet DBA krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden.

Ons transportteam zit graag met jou aan tafel om te sparren over belangrijke zaken in jouw sector. Met meer dan 30 vestigingen zijn we overal dichtbij.
Voor meer nieuws over de transportsector klik hier.

Ralph Stoltenhoff

Ralph Stoltenhoff

Senior klantbeheerder


Meer over Ralph