Banner

Subsidies in de geitenhouderij

2 juni 2020 | Door:  Gerrit Pullen

Er zijn verschillende mogelijkheden van subsidies in de geitenhouderij, specifiek gericht op huisvesting. Vakblad Geitenhouderij vroeg Alfa accountants om ze op een rij te zetten en publiceerde het artikel in het april nummer.

De komende jaren zal de veehouderij flink gaan investeren in stallen. Deels als gevolg van emissie-regelgeving. Er is subsidie voor verduurzaming van stallen beschikbaar om de uitstoot van stikstof, ammoniak, geur, fijnstof en broeikasgassen te verminderen.  Naast directe subsidie is het ook interessant om te kijken naar fiscale subsidies.

EIA, MIA en Vamil

Voorbeelden van fiscale subsidies zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De EIA is momenteel 45 procent (je kunt 45 procent van de investeringskosten van bepaalde investeringen aftrekken van de fiscale winst) en de MIA afhankelijk van welke investering het betreft 13,5 of 27 of 36 procent.

Wordt er winst gemaakt op het bedrijf en ben je van plan om te investeren in een stal of stalinrichting, bekijk dan de fiscale mogelijkheden.. Bij nieuwbouw is er de mogelijkheid van een Maatlatstal waarbij over de gehele stal MIA (27 procent) en Vamil mogelijk is. De verdere voorwaarden staan op de milieulijst 2020.

Daarnaast is 27 procent MIA mogelijk op een elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten. Op een investering in een automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers is 27 procent MIA en 75 procent Vamil aan te vragen. Dit kan een elektrisch systeem zijn, op luchtdruk of met ketting of spiraal. Ook voor de investering in een melkstal en toebehoren valt fiscaal extra aftrek binnen te halen. Te denken valt dan aan de toerengeregelde vacuümpomp (EIA), energie-efficiëntie melkkoeling (EIA) en een systeem voor de monitoring van diergezondheid (MIA en Vamil). Bij deze laatste moeten de parameters uiergezondheid, vruchtbaarheid, voedingsbalans en energiebalans gemeten worden. Worden al deze parameters gemeten in de melk, dan is 27 procent MIA en 75 procent Vamil van toepassing. Worden wel alle parameters gemeten maar niet in de melk, dan is 13,5 procent MIA en 75% Vamil aan de orde.

Zonnepanelen

Om in het eigen energieverbruik te voorzien kan een zonnepaneleninstallatie aangeschaft worden. Heb je een kleinverbruikersaansluiting (3x80A of lager) en is de zonnepaneleninstallatie minimaal 15.000 wattpiek (circa 50 panelen), dan heb je recht op energie-investeringsaftrek. Hiervoor geldt, net zoals bij alle aanvragen voor EIA en MIA/Vamil, dat de subsidie via eLoket binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting aangevraagd moet worden. “Aangaan van verplichting” doe je op het  moment  dat er een opdrachtbevestiging wordt ondertekend of wanneer je mondeling opdracht geeft. Wil je meer zonnepanelen leggen dan nodig is voor je eigen stroombehoefte? Dan is het mogelijk om een SDE+ subsidie (straks SDE++ genoemd) aan te vragen. Dit is een exploitatiesubsidie voor vijftien jaar die het kostprijsverschil vergoedt tussen grijze en groene stroom. Je moet dan wel een grootverbruikersaansluiting hebben en een transportverklaring meesturen waarin de netbeheerder aangeeft dat er voldoende transportcapaciteit is. Op de site van de netbeheerder is meestal inzichtelijk of er sprake is van voldoende transportcapaciteit. Dit is sterk afhankelijk van in welke regio je onderneemt.

SDE++ wordt in september 2020 opengesteld. Dit zal een aanscherping zijn van de regeling SDE+ waarbij meer accent zal liggen op vermindering van broeikasgassen.

Meer weten

Wil je meer weten over subsidiemogelijkheden? Zie Alfa subsidieadvies

Met een aanpassing van de structuur van je onderneming zijn er mogelijkheden voor “fiscale” optimalisatie. En met de BAS Geitenhouderij heb je goed inzicht in de kostprijs en kengetallen van je bedrijf.

Gerrit Pullen

Gerrit Pullen

Bedrijfskundig adviseur

088 2533075 | gpullen@alfa.nl


Meer over Gerrit