Banner

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) vanaf heden geopend

4 april 2023 | Door:  Annette de Graaf

Van 1 april tot en met 30 september 17.00 uur kun je de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) aanvragen. Deze regeling is speciaal bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven tot 250 werknemers (fte’s), zodat ook zij zich kunnen inzetten voor een betere wereld en daarbij financieel geholpen worden.

Het aanvragen van de SVM is sinds 1 april 2023 weer mogelijk. De SVM helpt mkb-bedrijven om te verduurzamen.

Vergoeding voor het inhuren van een energieadviseur

De SVM is in 2021 in het leven geroepen om mkb´ers ondersteuning te bieden bij de kosten die worden gemaakt voor het inhuren van een energieadviseur voor energieadvies. Met deze subsidie krijgen bedrijven een vergoeding van 80 procent van de kosten van een energieadvies voor de verduurzaming van een bedrijfspand en ondersteuning bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen uit dit advies. Dit kan gaan om:

Simpele regeling maar met strengere eisen

De regeling is in eerste instantie simpel en laagdrempelig gehouden zodat mkb-ondernemers zich kunnen richten op ondernemen en niet op onnodig papierwerk. Op 14 juli 2022 is de regeling tijdelijk stopgezet omdat er veel signalen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnenkwamen over oneigenlijk gebruik van de regeling. Verschillende energieadviseurs spiegelden onterecht voor dat hun diensten gratis waren, deden zich als RVO-medewerker voor en verstrekten misleidende informatie, bijvoorbeeld door te stellen dat het verplicht was om energie-advies af te nemen.

Verklaring Subsidie Verduurzaming mkb (SVM)

Het doel van het kabinet is om de regeling die per 1 april 2023 weer open is gegaan nog steeds eenvoudig te houden voor het mkb, maar om strengere eisen te stelen aan de adviseurs en de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning. Zo moet een ondernemer de ‘Verklaring Subsidie Verduurzaming mkb’ ondertekenen waar de RVO de ondernemers informeert over de voorwaarden. Hier staat onder andere in vermeld dat ondernemers niet verplicht worden om een energieadvies op te laten stellen. Tevens moet de betreffende energieadviseur tenminste twee jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers op het gebied van energiebesparing en verduurzaming.

Maximale subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal  400 euro en maximaal 750 euro. Het maximale subsidiebedrag is 2.500 euro voor advies en ondersteuning samen. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget van 14.400.000 euro op is.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze regeling of andere subsidiemogelijkheden? Neem dan gerust contact op met een van de adviseurs van Alfa Consultants. Kijk ook op onze website voor meer informatie.