Banner

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

20 januari 2022 | Door:  Patricia ter Haar

Begeleid je als werkgever personeelsleden die naast hun werk ook een MBO-opleiding volgen? Mogelijk kun je dan subsidie aanvragen voor de praktijkleerplaatsen in jouw bedrijf. Dit is mogelijk op basis van de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. Gezien de korte termijn voor subsidieaanvraag is snelheid geboden! Alfa helpt je graag bij de aanvraag.

Doelgroepen

De subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is bedoeld voor werkzoekenden of werkenden die werkloos dreigen te worden en die een (nieuwe) baan combineren met leren via het MBO. Hierdoor is de kans groter dat de werkzoekende duurzaam aan het werk komt of kan doorgroeien in het bedrijf. Dit geldt ook voor een werkende die ander werk (moet) zoeken omdat hij of zij anders werkloos dreigt te worden.

De medewerker volgt bij het bedrijf in de derde leerweg een arbeidsmarktrelevant deel van een MBO-opleiding. Het gaat dan om kortlopende bij- en omscholing van in principe maximaal 40 weken vanaf de startdatum. De maximale subsidie is 2.700 euro.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

Erkend leerbedrijf

Je kunt aanspraak maken op de subsidie als je als werkgever een erkend leerbedrijf bent en als er een geldige en ondertekende praktijkovereenkomst aanwezig is. Alleen MBO-opleidingen die diplomagericht zijn én die zijn opgenomen in het Centraal register beroepsonderwijs (CREBO), komen in aanmerking.

Duur van de opleiding

Er kan alleen voor de eerste 40 aaneengesloten weken vanaf de startdatum van de beroepspraktijkvorming subsidie worden aangevraagd. De opleiding mag wel langer duren, maar voor de overige weken wordt dan geen subsidie meer verleend.

Aanwezigheids- en begeleidingsregistratie

De werkgever moet beschikken over een aanwezigheidsadministratie en ook moet vanuit de administratie de begeleiding van de deelnemer blijken. Zijn er weken waarin er geen begeleiding is, of waarin de deelnemer bijvoorbeeld afwezig is door ziekte of vakantie, dan wordt de subsidie pro rato verlaagd. Voor het bijhouden van de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie zijn formats beschikbaar.

Hoe hoog is de subsidie?

Er zijn voor deze subsidie vijf aanvraagrondes. Per aanvraagronde is een budget van 4,5 miljoen euro beschikbaar. Voor de tweede aanvraagronde geldt nog een extra budget van 3 miljoen euro.

De subsidie per praktijkleerplaats bedraagt maximaal 2.700 euro per deelnemer en kan aangevraagd worden binnen een jaar na afloop van de praktijkopleiding van maximaal 40 weken. Is de daadwerkelijke duur van de begeleiding korter geweest, dan vindt pro rata berekening plaats.

De hoogte van de daadwerkelijk te ontvangen subsidie wordt (bij overschrijding van het beschikbare budget) berekend door het budget evenredig te verdelen over de ingediende aanvragen.

Aanvragen

Er zijn vijf aanvraagrondes:

De aanvraag wordt ingediend via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor de aanvraag is eHerkenning noodzakelijk.

Binnen dertien weken na sluiting van een aanvraagronde besluit het Ministerie van SZW gelijktijdig over alle in die aanvraagronde ingediende aanvragen. Binnen twee weken na ontvangst van een positieve beslissing wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.

Wil je weten wat Alfa voor je kan betekenen?

Neem dan direct contact op met een adviseur van Alfa Salaris en Personeel. Hij of zij neemt de mogelijkheden graag met je door en assisteert zo mogelijk bij de digitale aanvraag van de subsidie.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia