Banner

Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

2 april 2020 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

Door de coronacrisis is de stikstofproblematiek ietwat naar de achtergrond verschoven. Desalniettemin ligt er nog steeds een stikstofopgave voor Nederland. Onderdeel van de aanpak in de landbouw is dat er voor de komende tien jaar 172 miljoen euro beschikbaar komt voor innovatie en verduurzaming van stallen. 

In bestaande en nieuwe stallen kan er een grote bijdrage worden geleverd aan de emissiereductie. Het kabinet wil investeringen stimuleren die deze reductie bij de bron aanpakt. Een voorbeeld van een brongerichte aanpak is het voorkomen van emissies door de mest snel te scheiden van de urine.  

Twee modules 

Omdat de ontwikkeling en het investeren in dergelijke nieuwe systemen een forse financiële last met zich meebrengt, wordt er een subsidieregeling opengesteld met daarin twee modules voor innovatie en verduurzaming van stallen, genaamd ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv)’. Deze komt beschikbaar voor zowel bestaande als nieuwe stallen. 

  1. Innovatiemodule
    De innovatiemodule is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van het gebruik van nieuwe innovatieve stalsystemen. 
  2. Investeringsmodule 
    De daaropvolgende tweede subsidiemodule richt zich op het financieel ondersteunen van boeren bij investeringen in nieuwe stalsystemen die zij doen om deze bewezen innovaties toe te passen in hun stallen. . 

Beide modules worden de komende vijf jaar twee keer per jaar opengesteld, wat vergelijkbaar is met de systematiek van de SDE+ subsidie. In totaal stelt het kabinet voor de komende tien jaar 172 miljoen euro beschikbaar. 

Openstelling subsidieregeling vertraagd  

De openstelling van deze subsidieregeling is door de coronacrisis vertraagd. Aanvankelijk was het de verwachting dat de innovatiemodule medio april zou worden opengesteld en daaropvolgend de investeringsmodule eind mei/juni. Het is op het moment van schrijven onbekend wanneer de subsidie zal worden opengesteld. 

Tevens zijn de exacte voorwaarden van de regeling nog niet bekend. Maar ben je je aan het oriënteren op nieuwbouw of verbouw van je stal, dan lijkt het raadzaam om de berichtgeving rondom deze subsidieregeling nauwlettend in de gaten te houden.  

Combinatie met andere regelingen 

Mogelijk liggen er ook kansen om deze contante subsidie te combineren met de fiscale (subsidie)regelingen van MIA\Vamil bij een MDV-stal. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. Met Vamil kun je 75 procent van de investeringskosten variabel afschrijven. Deze fiscale voordelen zijn ook te benutten bij een verbouw of uitbreiding van een bestaande stal, zie hier voor een eerder verschenen artikel.  

Dergelijke investeringen in een MDV-stal komen bovendien veelal in aanmerking voor een groenfinanciering. Bij de bank liggen er dan mogelijkheden om een lening te verkrijgen met een lager rentetarief. 

Intern salderen 

Tenslotte biedt een bewezen innovatief stalsysteem ook mogelijkheden voor de verlening van een natuurvergunning door het zogenaamd ‘intern salderen’. Door het toepassen van emissiearme technieken blijft de stikstof-uitstoot hetzelfde, ondanks mogelijke uitbreiding van je bedrijf. Daarmee wordt ‘stikstofprobleem’ binnen je eigen bedrijf opgelost. 

Subsidiemogelijkheden 

Meer weten of ben je benieuwd naar je subsidie mogelijkheden? Bespreek je (ver)bouwplannen dan met jouw Alfa-adviseur. Met ruim dertig vestigingen zijn we altijd dichtbij. 

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde