Banner

Subsidie voor innovatie en samenwerking: de MIT-regeling

15 mei 2019 | Door:  Jorian Blom

Ben je een mkb’er met een innovatief idee voor een nieuw product of dienst? En wil je dit samen met een andere mkb’er ontwikkelen? Vanaf 11 juni kun je weer een aanvraag indienen binnen de MIT-regeling. De regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf.

Belangrijk is dat het project aansluit bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. Nederland kent de volgende topsectoren:

Afhankelijk van de regio wordt er meer of minder nadruk gelegd op één of meerdere van deze topsectoren.

Subsidie: de MIT-R&D-samenwerkingsregeling

De MIT-R&D-samenwerkingsregeling bestaat uit een kleine en een grote regeling.

Belangrijk daarbij is dat het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Daarnaast moet een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers het project voor gezamenlijke rekening en risico uitvoeren. De looptijd van een MIT-R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal twee jaar. Belangrijk om te weten is dat je de MIT kunt combineren met de WBSO-regeling.

Voor deze regeling geldt het tenderprincipe. Vanaf het moment van indiening kunnen kosten worden gemaakt. Indienen kan vanaf 11 juni tot uiterlijk 10 september. Daarna worden alle aanvragen beoordeeld en gerangschikt. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. De kwaliteit van het project, de samenwerking en de aanvraag spelen dus een belangrijke rol.

Waarom Alfa betrekken bij de subsidieaanvraag?

Afhankelijk van de regio van de aanvrager gelden er voorwaarden en/of prioriteiten (topsectoren) waaraan het project moet voldoen. Het inwinnen van subsidieadvies en het inzetten van een adviseur loont. Alfa kan goed inventariseren of het project past binnen de in de regio geldende innovatieprogramma’s. Daarnaast is het vanwege het tenderprincipe van belang dat je een kwalitatief goede aanvraag indient. Wij kunnen zorgen voor het juist en tijdig aanvragen van de MIT en begeleiden je tot en met de einddeclaratie.

Heb je vragen over deze regeling? Of wil je de mogelijkheden bespreken voor begeleiding van een traject? Neem dan contact op met een van de subsidieadviseurs van Alfa.