Banner

Subsidie met de Maatlat Duurzame Veehouderij

27 januari 2021 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

Recentelijk zijn de nieuwe criteria voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) gepubliceerd. Als een nieuwe stal voldoet aan deze voorwaarden, dan kun je voor de investeringen gebruikmaken van milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving (Vamil). Naast nieuwbouw kan ook het uitbreiden of renoveren van een bestaande stal hier voor in aanmerking komen.

Een MDV-stal is een stal die voldoet aan allerlei duurzaamheidseisen op het gebied van ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, (hernieuwbare) energie, fijnstof, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het MDV-certificaat dien je op elk thema een minimaal aantal punten te behalen en voor de overige punten kun je zelf kiezen op welke thema ze behaald worden. De stal mag een maximale ammoniakemissie hebben van 8,0 kg ammoniak per dierplaats. Er zijn daardoor een beperkt aantal vloeren waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Uitbreiden of renoveren van een bestaande stal

Bij de meeste agrarische ondernemers is bekend dat een nieuwe stal in aanmerking kan komen voor MDV en daarmee MIA\Vamil. Bij het verlengen of verbreden van een bestaande stal kan echter ook uitsluitend het nieuwe gedeelte worden gecertificeerd. Er mag in dat geval geen vrij dierverkeer mogelijk zijn tussen het oude gedeelte met traditionele roosters en het nieuwe emissiearme gedeelte. Tevens mag de mestkelder van een ammoniak reducerende vloer niet in verbinding staan met de mestkelder van de ruimte met traditionele roosters.

Om bij de verbouw of renovatie van een bestaande stal in aanmerking te komen voor MDV dien je allereerst de reguliere roostervloer te vervangen door een emissiearme vloer. Daarnaast geldt natuurlijk dat bij uitbreiding en renovatie van een bestaande stal op de andere thema’s voldoende punten moeten worden behaald.

Fiscaal voordeel

Stallen die het MDV-certificaat behalen komen in aanmerking voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), ten hoogste voor € 5.000 per gecertificeerde dierplaats en met een maximum van € 4.000.000. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Met Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door jezelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeitsvoordeel op. Een gangbare stal kan tot slechts 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.

Wat kan Alfa voor je betekenen?

Wanneer je van plan bent om een nieuwe stal te bouwen of een bestaande stal uit te breiden of te renoveren volgens de MDV-richtlijnen, vraagt dit om een goede afweging tussen de meerkosten en de fiscale voordelen. Vanzelfsprekend kun je bij Alfa terecht om je hierbij te ondersteunen. De afgelopen jaren heeft Alfa veel ondernemers begeleidt bij het gehele certificeringstraject en de aanvraag van MIA\Vamil.

In aanvulling daarop kun je bij Alfa ook terecht voor al je vragen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), zoals vergunningen en bestemmingsplannen. Tevens kunnen wij het maken van de benodigde tekeningen voor de vergunningaanvragen verzorgen. Neem in dat geval gerust contact op met onze specialisten Bert Lowijs of Gert-Jan van Grootheest.

Heb je nog vragen of ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden? Neem dan contact op met je Alfa-adviseur.

Lees meer:
Subsidiemogelijkheden bij melkstallen en melkrobots
Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde