Banner

Subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’ vanaf 15 juli 2024

2 juli 2024 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Landbouwbedrijven kunnen ook dit jaar weer aanspraak maken op de subsidie ‘Behoud grasland bij afbouw derogatie’. Deze subsidie is niet alleen bedoeld voor landbouwbedrijven die dit jaar gebruik maken van derogatie, maar ook voor bedrijven die vorig jaar of dit jaar geen gebruik meer kunnen maken van derogatie omdat al hun percelen in Natura 2000- en/of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) en/of derogatievrije zones liggen.

De subsidie kan van 15 juli t/m 26 augustus 2024 aangevraagd worden. In tegenstelling tot vorig jaar is het nu niet ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, maar wordt bij overschrijding van  het budget het beschikbare bedrag evenredig verdeeld onder alle aanvragers.

De bedrijven die in aanmerking komen worden onderverdeeld in drie groepen:

Voorwaarden

Voor alle bedrijven gelden de volgende voorwaarden:

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt berekend met de afname van de gebruiksnorm van stikstof. Dit is afhankelijk van in welke gebieden je percelen liggen. Vorig jaar ontving  je een bedrag van 20 euro per 10 kg stikstof per hectare die je minder mocht uitrijden dan in 2022. Mogelijk wordt het subsidiebedrag van 20 euro dit jaar verhoogd naar 50 euro. Omdat je dit jaar weer minder stikstof mag uitrijden dan vorig jaar, zal het totale subsidiebedrag dit jaar sowieso hoger zijn dan vorig jaar.

Je dient een verklaring de-minimissteun mee te sturen met je aanvraag. Heb je in de afgelopen 3 jaar al meer dan 20.000 euro de-minimissteun ontvangen, dan kan je geen aanspraak meer maken op deze subsidie. Kom je met deze subsidie boven de 20.000 euro de-minimissteun, dan zul je niet het gehele subsidiebedrag ontvangen.

Aanvragen

Heb je vragen, of wil je dat Alfa de subsidie voor je aanvraagt, neem dan contact op met de  bedrijfskundig adviseur van jouw vestiging.

Lees ook:

Subsidie behoud grasland 2024
Derogatie 2024: verdere afbouw normen, uiterlijk 29 februari aanvragen 

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia