Banner

Sturen op waardecreatie loont de moeite

25 februari 2019

Als ondernemer neem je soms beslissingen die jarenlang impact op je bedrijf hebben. Een grote investering, een nieuw product of een andere verkoopstrategie kunnen grote invloed hebben op de waarde van je onderneming. Bij een opdrachtgever die recent besloot zijn machines te gaan verhuren in plaats van te verkopen, bleek dit van positieve invloed op de ondernemingswaarde. Om een goede beslissing voor de toekomst te nemen is het belangrijk om de toegevoegde waarde van je plannen in te schatten. Omgekeerd kan het ook goed zijn om de toegevoegde waarde van je huidige activiteiten te beoordelen.

Value drivers

Inzicht in de toegevoegde waarde helpt een ondernemer bij het maken van de juiste keuzes. De toegevoegde waarde kun je inzichtelijk maken door scenario’s uit te werken. De hieruit volgende geldstromen kun je verdisconteren middels de ‘discounted cashflow methode’. Dit houdt in het kort in dat de verwachte toekomstige geldstromen worden gewaardeerd naar hun waarde op dit moment.
 
Voor een dergelijk scenario is het belangrijk om de juiste value drivers te identificeren. Een tomatenkwekerij kan bijvoorbeeld het aantal kilo’s per hectare productiegrond of de arbeidskosten per geteelde kilo kiezen.
 

Strategische impact

Vaak komen value drivers in andere bewoordingen al voor in het strategisch plan van een ondernemer.
 
Door deze value drivers door te rekenen in een toekomstscenario is het mogelijk de impact ervan in te schatten. Mogelijk moet je hierdoor het strategisch plan aanpassen. Zo kwam een kweker tot het inzicht dat teeltgewassen bij derden inkopen meer loont dat het verhogen van de eigen teeltproductie. Het management kan op basis hiervan beter afgewogen besluiten nemen.
 

Vraag het Alfa Consultants

Heb je vragen of hulp nodig bij de berekening van de economische waarde? Neem dan contact op met de waarderingsdeskundigen van Alfa Consultants. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl.