Banner

Stijging van de jeugdlonen per juli 2019

24 mei 2019 | Door:  Erik Bos

De minimumjeugdlonen zullen in juli 2019 een behoorlijke sprong maken. Vanaf juli 2017 kregen 22-jarigen reeds het volledige minimumloon. Dat wil zeggen: het minimumloon dat medewerkers voorheen pas ontvingen als zij 23 jaar of ouder waren. Per juli 2019 krijgen ook 21-jarigen ditzelfde loon. Voor werknemers die nóg jonger zijn, geldt een vast percentage van dit minimumloon: het minimumjeugdloon. Ook het minimumloon voor jongeren tussen 18 en 20 jaar gaat omhoog. In dit artikel brengen wij de gevolgen voor jou als werkgever in kaart.

Achtergrond

Het kabinet wil dat werknemers een minimumloon verdienen waarvan ze kunnen rondkomen. Dat geldt ook voor jongeren in de leeftijd tot en met 21 jaar die werken en van wie wordt verwacht dat ze financieel zelfstandig zijn. Daarom hebben de opeenvolgende ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de afgelopen jaren het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar stapsgewijs verhoogd. Hoeveel hoger het is geworden, toont onderstaande tabel.

Bedragen

Wat betekent dit in concrete bedragen? In de tabel hieronder hebben wij dit uitgewerkt. Daarin tref je de lonen aan vanaf juli 2019. De bedragen per juli 2019 zijn inclusief de halfjaarlijkse indexatie, ditmaal 1,23 procent. Het minimumloon wordt doorgaans per januari en per juli van elk jaar geïndexeerd.

Leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg

Heb je jongeren op de loonlijst die voor jou werken in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Voor hen kunnen per 1 juli 2019 alternatieve (lees: lagere) bedragen van toepassing zijn. Voor jongeren die werken én leren in de BBL geldt namelijk onderstaande tabel. Zoals je ziet, wijken de bedragen af voor BBL’ers in de leeftijd van 18, 19 en 20 jaar. Leerlingen in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar en leerlingen die 21 jaar zijn en ouder, ontvangen minimaal een salaris dat correspondeert met het wettelijke minimum(jeugd)loon uit de tabel op de vorige pagina.

Overigens adviseren diverse brancheorganisaties de BBL-tabel niet toe te passen, maar uit te gaan van het reguliere minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen.

Compensatie

Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat je met een behoorlijke lastenstijging te maken kunt krijgen als je veel jeugdige medewerkers in het personeelsbestand hebt. Het kabinet wil echter niet dat de verhoging van de jeugdlonen leidt tot een directe stijging van de werkgeverslasten. Dit hoopt men te bereiken met twee vormen van subsidie voor laagbetaalde medewerkers: het lage inkomensvoordeel (LIV) per 2017 en het minimum-jeugdloonvoordeel per 2018. Voor beide regelingen hebben wij separate nieuwsbrieven ontwikkeld, die wij jou op verzoek kunnen toezenden.

Meer weten?

Heb je vragen over de wijzigingen in het wettelijke minimum(jeugd)loon? Of wil je weten hoe je optimaal gebruik kunt maken van de subsidieregelingen? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa Salaris en Personeel. Hij of zij zoekt graag met jou naar passende an

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik