Banner

Steun voor ondernemers bij overstap op schone vracht- en bestelwagens

16 oktober 2020 | Door:  Arthur Zantinge

Vanaf 2025 zullen er in zeker 30 tot 40 grotere gemeenten zones zijn waar vracht- en bestelwagens alleen nog toegelaten worden als ze emissievrij (lees: elektrisch of op waterstof) rijden. Een subsidieregeling om ondernemers te helpen over te stappen op een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen, wordt in maart 2021 van kracht. Voor ondernemers die actief zijn in de (stads)logistiek is het dus verstandig om hier tijdig op voorbereid te zijn.

Waar en wanneer?

Landelijke afspraken en een eenduidige overgangsregeling moeten voorkomen dat er een lappendeken aan lokale regels ontstaat en is erop gericht om de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s (zoals oude diesels) als eerste te vervangen.

Gemeenten moeten emissievrije zones minimaal 4 jaar vooraf aankondigen. De komende maanden valt dus meer duidelijkheid te verwachten over welke gebieden het gaat, maar naar verwachting zijn dit veelal de stadscentra van de grotere gemeenten.

Voor bestelauto's die vóór de ingangsdatum van 1-1-2025 op kenteken gezet zijn geldt een overgangstermijn t/m 2027, en voor vrachtauto's t/m 2029.

Tegemoetkoming ondernemers

De nu aangekondigde overgangsregeling moet enerzijds ondernemers duidelijkheid geven, anderzijds de vooralsnog vaak hogere aanschafkosten ondervangen. Zowel voor bestelbussen als voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Buiten de nu aangekondigde Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) zijn er ook nog andere fiscale regelingen die investeren in schone bedrijfsauto's voordeliger maken. Denk hierbij aan de MIA/Vamil.

Elektrisch rijden steeds aantrekkelijker

Los van bovengenoemde eisen en regelingen, zijn er steeds meer situaties waarvoor elektrisch rijden ook financieel aantrekkelijker dan rijden op brandstof, zeker als je het bekijkt over de hele levensduur van het voertuig.

Overweeg je de aanschaf van nieuwe voertuigen, dan is het dus slim om de emissievrije kansen in je afweging te betrekken. Verwacht je gebruik te willen maken van de aangekondigde stimuleringsregelingen, houd er dan rekening mee dat de omvang hiervan beperkt kan zijn (denk bijv. aan de SEPP-aankoopsubsidie voor nieuwe particuliere elektrische auto's, die binnen 8 dagen alweer op was).

Waarom?

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te hebben teruggedrongen en in Europees verband gewerkt aan het verhogen van de doelstelling naar -60% in 2030. Dit is nodig om de toenemende klimaatverandering te beperken tot een gevaarlijke 2 of zelfs 1,5 graad boven het pre-industriële niveau.

Ook lokalere milieu- en gezondheidsthema's zoals de uitstoot van stikstof en fijnstof vertalen zich in strengere uitstootbeperkingen voor onder andere binnensteden.

Hoewel de concrete uitwerking nog wel eens als inconsistent en zwalkend wordt ervaren, blijft het beleid zich herkenbaar doorontwikkelen in de richting van schonere lucht en minder uitstoot.

Laadpunten voor elektrisch vervoer

Heb je als ondernemer te maken met gebruik, beheer of inrichting van tien of meer parkeervakken, bijvoorbeeld voor je eigen medewerkers of klanten, dan ben je mogelijk verplicht om laadinfrastructuur voor elektrische auto’s aan te leggen. Dit staat verder los van de in dit artikel behandelde regels ten aanzien van emissievrije zones, maar kan voor ondernemers wel relevant zijn om in de afweging te betrekken. Meer hierover kun je vinden in dit artikel.

Vragen over subsidies en elektrisch rijden?

Heb je vragen over emissievrij vervoer en/of de subsidies en fiscale stimuleringsregelingen daarvoor, bij Alfa helpen we je graag verder. Neem hiervoor contact op met Arthur Zantinge of jouw eigen contactpersoon bij Alfa.

Wil je vrijblijvend kennismaken met Alfa? Dan kun je ook contact opnemen met een Alfa-kantoor bij jou in de buurt.

Arthur Zantinge

Arthur Zantinge

Senior adviseur duurzaamheid

088 2531055 | azantinge@alfa.nl


Meer over Arthur