Banner

Stel tijdig Loonkostenvoordeel veilig

12 februari 2018 | Door:  Erik Bos

'Veel accountants onwetend over nieuwe regels loonkostenvoordelen' kopte onlangs een vakblad. Dat geldt niet voor Alfa. Ken je het Loonkostenvoordeel (LKV)? Met ingang van dit jaar vervangt dit voordeel de vroegere premiekortingen voor medewerkers met een minder goede toegang tot de arbeidsmarkt. Door middel van dit artikel laten wij je met kennis van zaken weten wat dit voor jou betekent.

Wat houdt het LKV in?

Het LKV houdt in dat je een tegemoetkoming per uur kunt ontvangen voor elk verloond uur voor een specifieke groep werknemers. Om welke medewerkers het gaat? Oudere voormalig werkloze werknemers (56-plussers), arbeidsgehandicapte werknemers (nieuw in dienst of herplaatst) en werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak. Voor deze medewerkers krijg je maximaal € 6.000 per medewerker per jaar. Met uitzondering van het LKV voor herplaatste werknemers –dat je maximaal een jaar kunt toepassen– duurt het voordeel in alle andere gevallen maximaal drie jaar. LKV wordt jaarlijks achteraf uitbetaald door de Belastingdienst. LKV over 2018 ontvang je in de tweede helft van 2019.

Nieuwe medewerkers

Neem je vanaf 1 januari 2018 een medewerker in dienst uit één van deze doelgroepen en wil je in aanmerking komen voor LKV? Dan is het noodzakelijk een doelgroepverklaring aan te (laten) vragen bij het UWV of de gemeente (afhankelijk van de doelgroep). Daarbij is cruciaal de medewerker tijdig te vragen of hij of zij tot één van de doelgroepen behoort. De maximale termijn om een doelgroepverklaring aan te vragen, is slechts drie maanden. Laat je namelijk die termijn passeren, dan vervalt het recht op LKV, ook al behoort de werknemer tot één van de doelgroepen. Hier geldt dus een strakke deadline! Voor iemand die op 1 januari 2018 in dienst komt, onderneem je dus uiterlijk in maart 2018 actie.

Mogelijk nog recht op premiekorting?

Het LKV vervangt de premiekortingen waarop je tot en met 2017 aanspraak kon maken. Misschien heb je momenteel medewerkers in dienst van wie je niet (zeker) weet dat zij tot één van de doelgroepen behoren. Indien van toepassing, kun je met terugwerkende kracht premiekorting claimen over 2017 en eerdere jaren. Ook is het mogelijk die premiekorting per 2018 om te zetten in LKV als blijkt dat op 31 december 2017 de looptijd van die premiekorting nog niet is verstreken.

Loop geen voordeel mis!

Je hebt nog tot en met april 2018 de tijd om bij jouw medewerkers na te vragen of zij tot de LKV-doelgroep behoren en zo nodig correcties aan te brengen in de loonaangifte over 2017. Bij correcties na die tijd is het namelijk niet meer mogelijk gebruik te maken van het LKV in 2018 (wel is na die tijd eventuele correctie van premiekorting tot en met 2017 mogelijk). Je merkt: ook hier gelden stringente deadlines om LKV veilig te stellen.

Alfa helpt graag

Zowel bij de uitvraag van de status van jouw huidige medewerkers als die van nieuwe medewerkers per 2018 kan Alfa jou van dienst zijn. Meer weten? Een afspraak met de afdeling Salaris en Personeel  is zó gemaakt! Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees daarnaast het laatste nieuws over salaris en personeel

Erik Bos

Erik Bos

Adviseur Salaris en Personeel


Meer over Erik