Banner

Start vandaag nog met duurzamer ondernemen

28 oktober 2020 | Door:  Arthur Zantinge

Duurzaam ondernemen: de meeste bedrijven en organisaties willen het graag. We zien echter steeds vaker dat ondernemers – als ze hiertoe hebben besloten – niet goed weten waar ze precies moeten beginnen. Want wat zijn de quick wins en hoe ga je dat verduurzamen betalen? 

Alfa is als B Corp al jaren actief om haar bedrijfsvoering duurzamer te maken. Daarnaast spreken we ook met veel klanten over duurzaamheid. Immers, het nadenken en handelen op het gebied van duurzaamheid heeft meestal ook een belangrijke financiële component. Daarom betrekken we de duurzaamheidsspecialisten van Alfa Consultants hierbij, om de plannen van klanten concreter te maken. De combinatie van financiële expertise en kennis op duurzaamheidsgebied maakt hier het verschil. 

Duurzaamheid is zoveel meer

Als mensen het hebben over duurzaamheid, komen ze vaak niet verder dan het vervangen van bestaande verlichting door ledverlichting, of het installeren van zonnepanelen, om de gebruikte stroom te vergroenen. Maar duurzaamheid is veel breder dan dat. Want wat is de maatschappelijke impact van je onderneming? Aan welke Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties draag je bij? Ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers valt hieronder. Het gaat er dan om hoe je als ondernemer bijdraagt aan het welzijn en kennisniveau van je medewerkers. Daag je hen voldoende uit tot persoonlijke ontwikkeling? Sluiten de werkzaamheden die iemand uitvoert ook voldoende aan bij hem of haar als persoon? (Zie www.sdgnederland.nl voor meer informatie over de SDG’s.) Wie duurzaam wil ondernemen, zal daarbij de toekomstbestendigheid van de samenleving als geheel als uitgangspunt moeten nemen. Dat is doorgaans ook het oogmerk van veel wet- en regelgeving. Weeg je als duurzame ondernemer de maatschappelijke impact van je eigen handelen consequenter mee in je besluitvorming? Dan zal veranderende wet- en regelgeving je ook minder snel verrassen of overvallen. 

Betrokken medewerkers

Wanneer je besluit om duurzamer te gaan opereren, dan doe je dat als ondernemer niet alléén. Het succes ervan valt of staat met betrokken personeel. Medewerkers die er net als jij van overtuigd zijn dat het anders kan en anders moet. Maar hoe creëer je dat ‘eigenaarschap’ dat je graag ziet op het gebied van duurzaamheid? Dit bereik je onder meer door medewerkers daadwerkelijk mede-eigenaar te maken. De MEBOregeling (Managers & Employee Buy Out) is hiervoor een veel gebruikte methode, die ook binnen Alfa is doorgevoerd. Medewerkers kunnen via certificaten eigenaar worden van een stukje van onze onderneming. Die constructie betaalt zich uit via 100% verantwoordelijkheid. Daarnaast blijft het ook belangrijk om goed te communiceren over duurzaamheid en om de best practices op dit gebied actief met elkaar te delen. 

Subsidiemogelijkheden

Bij duurzamer ondernemen gaan de kosten vaak voor de baten uit. De financiële onzekerheden of risico’s zijn soms ook iets groter. Wel lopen duurzame ondernemers vooruit op mogelijke toekomstige wet- en regelgeving of vereisten uit de markt. Dat is een voordeel. Behalve het feit dat je als ‘voorloper’ beter voorbereid bent op wijzigende wet- en regelgeving, helpt de overheid je ook met subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen. Aan deze regelingen zijn verschillende voorwaarden en regels verbonden. Wil je (meer) werk maken van duurzaamheid? Laat dan al vroeg in het proces de subsidiemogelijkheden controleren. Soms is het mogelijk om een groter subsidiebedrag te krijgen door slechts een kleine aanpassing door te voeren in de opdracht met de leverancier. We kijken voor klanten overigens niet alleen naar de subsidiemogelijkheden, maar ook naar regionale fondsen, crowdfunding en voordeligere (bank) financieringen om hun plannen te realiseren. Ook deze opties nemen we mee tijdens adviesgesprekken, om zo tot een volledig plan te komen. 

Wil je ook duurzamer gaan ondernemen? Neem dan contact op met Arthur Zantinge (adviseur duurzaamheid) Jelmer Beckmann (adviseur fiscaliteit, innovatie en duurzaamheid) of Jorian Blom (adviseur subsidies, innovatie en duurzaamheid) van Alfa Consultants voor meer informatie (tel. 088 2533300). 

Arthur Zantinge

Arthur Zantinge

Senior adviseur duurzaamheid

088 2531055 | azantinge@alfa.nl


Meer over Arthur