Banner

Sinds 1 januari minder afschrijven op je eigen gebouw

9 mei 2019 | Door:  Cock van Adrichem

Heb je als besloten vennootschap (BV) een gebouw in eigen gebruik? Dan is er met ingang van 1 januari van dit jaar iets veranderd in de manier van afschrijven voor de vennootschapsbelasting. Dat mag nog maar tot 100% van de WOZ-waarde.

Ondernemers kunnen gebouwen tot de bodemwaarde afschrijven voor de vennootschapsbelasting in 2019. Die bodemwaarde lag altijd op 50% van de WOZ-waarde. Begin dit jaar is dat aangepast naar 100% van die waarde. Die beperking gold al voor bedrijven die een gebouw aanhielden als belegging. Daarmee worden de mogelijkheden beperkt om gebouwen af te schrijven voor de vennootschapsbelasting.
 
In feite verschuift de belastingheffing. Verkoop je later het gebouw, dan is ook de boekwinst die je daarmee realiseert lager door de beperktere afschrijving. Deze maatregel is voor de tuinbouw extra wrang, omdat een kas (economisch) sneller veroudert dan een kantoor of bedrijfspand.

 

Beperkte investeringsmogelijkheden

De investeringsmogelijkheden worden dus fors beperkt door deze maatregel, omdat de financierbaarheid van nieuwbouwplannen sterk wordt gedrukt. Dit wordt veroorzaakt doordat er niet meer kan worden afgeschreven, wat resulteert in meer winst. Hierover moet indicatief 20% belasting worden betaald, waardoor dit niet beschikbaar is voor aflossing.
 

Overgangsregeling afschrijving op gebouwen in 2019 en verder

Er geldt overigens nog een overgangsregeling voor recente nieuwbouw. Daarvan kun je alleen gebruikmaken als je nog geen drie jaar hebt afgeschreven op een gebouw in eigen gebruik dat je voor 1 januari 2019 in gebruik hebt genomen. Heb je over dat gebouw bijvoorbeeld al een volledig boekjaar afgeschreven, dan heb je nog twee jaar tegoed van de fiscus.
 
De beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting. Voor hen geldt dat het afschrijven mogelijk blijft toegestaan tot 50% van de WOZ-waarde.
 

Lagere bedrijfswaarde

Overigens is het nog steeds mogelijk om je pand op een lagere bedrijfswaarde op de balans te zetten. De Belastingdienst stelt echter wel eisen aan die aanpassing. Wil je meer weten over de afschrijvingsbeperking en over mogelijkheden om de financiële pijn te verzachten? In dit artikel https://www.alfa.nl/actueel/minder-afschrijven-op-gebouwen-in-de-bv legt onze senior belastingadviseur Arne de Beer het nog wat uitvoeriger uit.
Cock van Adrichem

Cock van Adrichem

Senior klantbeheerder

088 2531852 | cvanadrichem@alfa.nl


Meer over Cock