Banner

SDE+ 2018: kies het juiste strategische moment van indiening

5 februari 2018 | Door:  Chris Boers

Ook in 2018 is er weer geld beschikbaar voor de SDE+. De Stimulering Duurzame Energieregeling, zoals de officiële naam is, was in 2017 behoorlijk populair. Wie plannen heeft op het gebied van hernieuwbare energie, moet daarom er op tijd bij zijn én het juiste moment van indienen kiezen. Dat kan je veel geld schelen. Alfa kan je daarbij helpen.

De SDE+ is bedoeld om de duurzame energievoorziening in ons land te versnellen. De regeling maakt een onderverdeling in biomassa, geothermie, water, wind en zon. Er zijn subsidietermijnen van acht, twaalf en vijftien jaar. De Staatscourant van 11 december heeft de details voor de voorjaarsronde al bekend gemaakt. Er mag zes miljard euro worden verdeeld. De SDE+-voorjaarsronde is open van 13 maart 2018 9.00 uur tot en met 5 april 2018 17.00 uur. De slagingskans voor aanvragen is groot: 90%. Daar is echter wel een ‘maar’ aan verbonden.

Indieningsstrategie van groot belang

Het ministerie hanteert namelijk voor de behandeling van alle aanvragen een behoorlijk complexe aanpak. Zo zijn er allereerst specifieke eisen waaraan installaties voor hernieuwbare energie moeten voldoen. Belangrijker nog is dat ook het moment van indienen bepalend kan zijn voor een succesvolle aanvraag - en dat niet alleen, de juiste strategie bij indiening hanteren heeft ook grote invloed op het bedrag dat je tegemoet kunt zien.

Per ronde – er volgt er in het najaar van 2018 nog één – is er één budget, voor alle categorieën samen. Binnen elke categorie wordt er op basis van de kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen. Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 9 cent/kWh ingediend worden. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot 13 cent/kWh.
In de regel geldt: hoe eerder je indient, hoe groter je kans op subsidie, maar daaraan gekoppeld zijn wel lagere subsidiebedragen.

Wijzigingen

In vergelijking met vorig jaar heeft het ministerie enkele wijzigingen doorgevoerd in de subsidiebedragen. Als je van plan bent te investeren in hernieuwbare energie, dan kan Alfa je informeren over wijzigingen die voor jou van belang kunnen zijn.

Neem in ieder geval contact op met Alfa

De SDE+ is een heel interessante regeling, maar ook een ingewikkelde. Als érgens de begeleiding van Alfa zich - letterlijk en figuurlijk - uitbetaalt, dan is het wel hier. Ook omdat we je kunnen helpen bij het indienen van alle documenten die je moet aanleveren. Wil je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming, dan staat niets je in de weg om contact op te nemen met onze subsidie adviseurs. Lees de laatste artikelen over subsidies.

Chris Boers

Chris Boers

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Chris